Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sesongpreget import, historisk pizza-eksport

Norge selger stadig mer pizza til utlandet. En ny kvartalsrapport fra Landbruksdirektoratet viser konkurransetrender i RÅK-industrien, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer.

Baguetter (Copyright: Colourbox.com)

Brødvarer er en av de største gruppene av bearbeidede varer som importeres. I 2. kvartal var verdien på brødimporten over 250 mill. kroner.


RÅK-industrien i Norge kan søke kompensasjon av Landbruksdirektoratet for å bruke norske råvarer. RÅK-ordningen skal bidra til at norsk industri som bruker norske råvarer kan konkurrere med tilsvarende industri utenlands.

Kvartalsrapporten for andre kvartal 2019 er nå klar. 

Gunstig valutakurs bedrer norsk konkurranseevne
Norsk industri i internasjonal konkurranse påvirkes av endringer i valutakursen.
Den gjennomsnittlige valutakursen har vært noe høyere enn prognosen, og det har bedret konkurranseevnen for norsk industri mot import fra EU i andre kvartal.

Importen av brødvarer fortsetter å øke
Brødvarer er den RÅK-varen det importeres mest av etter mineralvann. I andre kvartal 2019 ble det importert brødvarer til en verdi av nesten 252 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De viktigste landene vi importerer brødvarer fra er Sverige, Frankrike og Danmark.

Pizza-import ned
I andre kvartal 2019 ble det importert 2 516 tonn pizza til en verdi av 79 mill. kroner. Dette er en nedgang på 30 prosent både i mengde og verdi fra første kvartal. Den store nedgangen skyldes en uvanlig høy import i første kvartal. Vi importerer pizza fra 17 forskjellige land. Mesteparten av importen kommer fra Tyskland og Italia. Pizza med kjøtt hadde den største nedgangen i andre kvartal.

- En ny aktør kom inn i markedet i første kvartal og skapte en økning i pizza-importen. Hva som er årsaken til at tallene nå viser en nedgang vil vi trolig kunne si mer om når vi får tallene for resten av året, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Sesongpreget nedgang i import av sjokolade
Det ble importert mest sjokolade fra Sverige, Nederland og Tyskland i andre kvartal 2019. Nesten 50 prosent av importen kom fra disse tre landene. I andre kvartal 2019 ble det importert sjokolade til en verdi av 199 millioner kroner. Dette var en nedgang på 27 prosent fra forrige kvartal. Nedgangen følger en trend med sesongmessige variasjoner.

Historisk pizza-eksport
I andre kvartal 2019 ble det eksportert 891 tonn pizza til en verdi av 21,2 mill. kroner. Sammenlignet med andre kvartal 2018 var det en økning på 46 prosent både i mengde og verdi.
- Vi ser konturene av tidenes pizza-eksport i 2019, men det kan ikke slås endelig fast før året er omme, kommenterer Jens Tjentland.

USA vil ha norsk knekkebrød
Knekkebrød er en varegruppe hvor eksporten fra Norge har økt i flere år. I 2. kvartal 2019 ble det eksportert knekkebrød til en verdi av 51 mill. kroner. Sammenlignet med samme kvartal 2018 har eksporten økt med 25 prosent i verdi. 50 prosent av knekkebrødeksporten går til USA alene.

Eksperten av knekkebrød 2016–2019 Foto: Landbruksdirektoratet

FAKTA OM RÅK
RÅK står for råvarepriskompensasjon og er en ordning som skal utjevne forskjellen på råvarer til industrien. Den skal bidra til at industri som bruker norske råvarer kan konkurrere med tilsvarende industri som holder til i utlandet. Landbruksdirektoratet forvalter RÅK-ordningen og overvåker konkurransesituasjonen til RÅK-industrien. Rapportene som kommer ut hvert kvartal er en del av denne overvåkingen.

 

Kontaktperson

Mer om temaet