Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Varme preget importen av bearbeidet mat i andre kvartal

Det er stort sett sesongvariasjoner som er årsaken til endringene i import av bearbeidede jordbruksvarer fra første til andre kvartal 2018. Men variasjonene er større enn for samme periode i fjor.

Royalty free (ubegrenset gratis bruk).

Str.: 674 x 279 (Copyright: Colourbox.com)

 

Importutviklingen av bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer) er stabile om en ser bort fra ordinære sesongvariasjoner.

– Ser vi bort fra øl og mineralvann, var det størst økning i importen av iskrem og størst nedgang i importen av sjokolade og sukkervarer, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet. – Begge disse varegruppene er sesongbaserte, men endringen fra forrige kvartal er større enn den var i samme periode i fjor.

Økte tilskudd
Industrien søkte om tilskudd til norsk produksjon for en større mengde RÅK-varer første halvår 2018 enn første halvår 2017. Søknadene til sjokolade, sukkervarer og pizza gikk noe ned, mens det til produksjon av dressinger gikk opp.

Nord-Europa er de viktigste handelspartnerne
Omtrent halvparten av de bearbeidede matvarene som ble importert i første halvår 2018 kom fra Sverige, Tyskland eller Nederland.
Varegruppene iskrem og øl hadde økt eksport i andre kvartal, men eksporten er totalt sett begrenset.  Det var til våre naboland, Sverige og Danmark, vi eksporterte mest.

Du kan lese rapporten "Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer 1. kvartal 2018" her.

Landbruksdirektoratets kvartalsrapport for RÅK-industrien gir en oversikt over tilskuddsutbetalinger, råvarepriser, import- og eksportstatistikk. Dette gir et bilde av konkurransesituasjonen for norske RÅK-varer. Handelsstatistikken omfatter et utvalg RÅK-varer som i stor grad konkurrerer med norsk næringsmiddelindustri.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk

Ordforklaringer