Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan bruke kvoteandel?

Kontainere i mange farger, stablet_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

For å kunne importere innenfor kvoteandelen din, trenger du en importtillatelse for tollkvoter (ITT) fra Landbruksdirektoratet.

Importtillatelsen bruker du ved fortolling hos Tolletaten.For de aller fleste kvotene kan du videreselge hele, eller deler av, din kvoteandel.

 • Import og uttak av kvoteandel

  For å kunne importere tildelt kvoteandel, trenger du en importtillatelse for tollkvoter (ITT).

  Søknad om kvoteuttak
  For å få en ITT må du søke om uttak av kvote i vår elektroniske tjeneste, i Altinn. Søknad om uttak av kvote i Altinn besvares automatisk, og du får ITT i løpet av få minutter. Dersom du har fått kvoteandel på auksjon kan du ikke søke om uttak av denne før dere har betalt fakturaen. Vi sender deg en samlet faktura for alle kvoteandeler du har fått tildelt i en auksjonsrunde når runden er ferdig.

  Kvoter med flere varenummer
  Noen kvoter gjelder for flere varenumre, og da må du spesifisere hvilken vare du skal importere slik at tillatelsen blir gyldig for riktig varenummer. Du trenger ikke spesifisere varenummer for ostekvoten fra EU som gjelder hele posisjon 04.06.

  Du kan få flere ITTer innenfor samme kvoteandel, og trenger ikke å søke om uttak for hele kvotandelen med en gang. Dette kan være praktisk dersom du skal importere på flere varenummer eller videreselge deler av kvoteandelen.

 • Videresalg av kvoteandel

  Kvoteandelen er i de fleste tilfellene omsettelig og kan selges videre til andre importører. Selve salget av kvoteandeler foregår kun mellom aktørene, men salget må meldes til Landbruksdirektoratet for at importrettighetene skal overføres.

  Dette gjør du i den elektroniske tjenesten for søknader ved import av landbruksvarer. Her kan du få oversikt over egne tildelte kvoteandeler og kvoteuttak. Importen må skje i kvoteeiers navn. Kvoteandeler kan ikke omsettes etter kvoteperiodens slutt.

 • Når kan jeg klage på vedtaket?

  Etter at kvoten er fordelt og vedtak om tildeling foreligger, kan du klage på vedtaket. Andre med rettslig klageinteresse kan også klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

  Klagen må inneholde følgende opplysninger:

  • Klagers navn og adresse
  • Hvilket vedtak klagen gjelder
  • Begrunnelse for klagen
  • Andre relevante opplysninger

   

  Klagen skal sendes til Landbruksdirektoratet som vil behandle saken på nytt. Dersom vi fastholder vedtaket, blir klagen videresendt til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse. Du som klager får en kopi av oversendelsesbrevet til departementet.