Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinær auksjon av kvoter på landbruksvarer etter ny avtale med EU

Den nye avtalen med EU om handelen med landbruksvarer som skal tre i kraft i høst, innebærer blant annet utvidete importkvoter på auksjon hos Landbruksdirektoratet 21. august. Kvotene økes både på ost og storfekjøtt.

Ostedisk_674x279 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Norge og EU-kommisjonen ble i fjor enige om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er nå godkjent i både Norge og EUs organer, og planlegges iverksatt 1. oktober.
Les mer om avtalen på landbruks- og matdepartementets nettsider.

Ekstraordinær auksjon
Ekstraordinær auksjon for nye og utvidede kvoter for import i 2018 vil bli avholdt 21. august 2018, med påmeldingsfrist 8. august kl. 1600. I tråd med avtalen skal kvotene implementeres pro rata i perioden 1. oktober til 31. desember. Det vil si at tilgjengelig kvantum i 2018 vil være 25 prosent av de avtalte utvidelsene.
For oversikt over tilgjengelig kvote for 2018 og gyldighetsperioder, se Auksjonsplan 2018.

For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, dette innføres fra og med 1. oktober 2018. Den gjeldende tollsatsen finner du i tolltariffen hos Tollvesenet.

Kvoteutvidelser
For ost økes den tollfrie importkvoten med 1 200 tonn, til 8 400 tonn. Storparten av økningen (700 tonn) skal fordeles på auksjon. EUs kvote for storfekjøtt økes med 1 600, tonn til 2 500 tonn.

Det er i tillegg gitt en begrenset økning av eksisterende importkvoter eller nye for noen produkter (blant annet kylling, skinke, pølse, ribbe andebryst, salat til industri). Norge har videre gitt EU en økning i importkvoten på mais til fôrindustrien.

Ostekvote som fordeles etter søknad
Det utvidede kvantumet på ostekvoten som ikke skal fordeles på auksjon utgjør 500 tonn. For 2018 innebærer dette en kvoteutvidelse på 125 tonn ost for import i perioden fra 1. oktober og ut året. Dette skal, som de 4 500 tonn i eksisterende kvote, fordeles etter importørens andel av verdien av importert ost i en kvalifiseringsperiode.

For 2018 legges samme fordelingsnøkkel til grunn som da fordelingen blei gjennomført høsten 2017. Importører som kvalifiserte seg for fordeling ved denne søknadsomgangen vil få sin andel av kvoteøkningen tildelt automatisk og varsles om dette.

Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Ordforklaringer