Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinær tollkvote for korn fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt en ekstraordinær tollkvote for fôrkorn. Tollkvoten blir på 13 000 tonn kraftfôrråvarer.

Kornåker, gråblå himmel

Foto: Colorbox.com

 

Tollkvoten er basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet fredag 10. august. Oppdatert prognose finner du på Norske Felleskjøps nettside

Dette er siste kvotetildeling for kornåret 2017–2018 og kvoten vil gjelde for inneværende kvoteår. Varer som eventuelt er importert til ordinær tollsats kan omfortolles til gjeldende tollsatser innenfor kvoten etter at kvoten er kjøpt og betalt.

Om auksjonen

Kvotene vil bli fordelt på auksjon 10. august, og det åpnes for bud torsdag 9. august kl. 0900. Frist for åpningsbud er satt til 10. august kl. 09:30.  For mer informasjon om kvotene og tidspunkt for auksjonene, se Auksjonsplan 2018.

Fristen for å registrere seg som auksjonsdeltaker er 8. august 2018 kl. 16:00.

Denne ekstraordinære auksjonen er så tett på registreringsfristen at foretak som er i tvil om de er kredittverdige selv må ta ansvar for å ha bankgaranti klar i forkant av 10. august. Ta kontakt med Landbruksdirektoratet om du er i tvil om kredittverdigheten. De som ikke vil delta på den ekstraordinære auksjonen vil som normalt få vedtak dersom de skal stille bankgaranti, og en frist for dette i forkant av de ordinære auksjonene 21. August.

De som ønsker faktura oversendt elektronisk kan gi beskjed om dette på e-post. Informer om hvilken e-post den skal sendes til.