Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ekstraordinær tollkvote for kraftfôrråvarer

10. august vil Landbruksdirektoratet auksjonere en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet vil fatte endelig vedtak om en ekstraordinær kvote 7. august 2018.

På grunn av økt og endret etterspørsel etter kraftfôr som følge av omfattende avlingssvikt for grovfôr har markedsregulator Norske felleskjøp anmodet om en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. Markedsregulator vil legge fram oppdatert prognose for forbruk av korn og anbefale en kvote. Auksjon avholdes 10. august, med påmeldingsfrist 8. august kl. 16.

Flere krraftfôrprodusenter tilpasser nå egne fôrtyper, enten som grovfôrerstatning eller som en større andel av fôrrasjonen enn i år med normalavlinger av gras. Felleskjøpet vil i sin prognose anslå økt råvarebehov, og foreslå en ekstraordinær tollkvote innenfor gjeldende kvoteår 2017/2018 for å dekke importbehovet fram til nytt kvoteår 1. september.

Kvotestørrelsen fastsettes 7. august
Ekstraordinær kvote for kraftfôrråvarer for 2017/2018 vil fastsettes av Landbruksdirektoratet den 7. august 2018, og auksjoneres ut 10. august, med frist for åpningsbud kl. 9.30 samme dag. Vi minner om at foretak som skal delta på auksjon må være kredittverdige eller stille bankgaranti.

Denne ekstraordinære auksjonen er så tett på registreringsfristen at foretak som er i tvil om de er kredittverdige selv må ta ansvar for å ha bankgaranti klar i forkant av 10. august. Ta kontakt med Landbruksdirektoratet om du er i tvil om kredittverdigheten. De som ikke vil delta på den ekstraordinære auksjonen vil som normalt få vedtak dersom de skal stille bankgaranti, og en frist for dette i forkant av de ordinære auksjonene 21. august.

På grunn av implementering av nye kvoter etter artikkel 19-avtalen er det påmeldingsfrist 8. august kl. 16 for auksjoner som skal avholdes 21. august. Vi ønsker ikke å avbryte fristen i forkant. Dette betyr at ekstraordinær auksjon vil måtte avholdes etter denne påmeldingsfristen.

Kvoten som fordeles 10. august vil imidlertid være gyldig hele kvoteåret 1.9.2017–31.8.2018, og varer som evt. er importert til ordinær tollsats kan omfortolles til gjeldende tollsatser innenfor kvoten etter at kvoten er kjøpt og betalt. Vi beklager ulempene dette kan medføre for bransjen.

Kontaktperson

Elektroniske tjenester

Mer om temaet