Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frister og auksjoner av tollkvoter for 2021

Auksjonsplanen for andre halvår 2020 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

Auksjonsklubbe på tastatur


Hovedrunden for auksjon av tollkvoter for 2021 finner sted 3.–5. november 2020 og det er åpnet for påmelding til denne auksjonen.

Viktige frister

  • Messekvoten og kvotene for halal- og kosherkjøtt har søknadsfrist 15. september 2020. Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvotene for kjøtt slaktet med basis i religiøse tradisjoner.
  • Siste frist for påmelding til auksjoner som avholdes i 2020 er 1. oktober. Påmelding skjer gjennom den elektroniske løsningen for søknad om tollnedsettelser i Altinn. For oversikt over auksjonene, se auksjonsplanen.
  • Søknadsfrist for 5 000 tonn ostekvote fra EU er 1. oktober. Fordelingen gjøres på bakgrunn av verdien av foretakets import i perioden 1. oktober 2018–1. oktober 2020. Søkerne vil bli varslet om foreløpig tildeling før auksjonene i november.

Testauksjon
29. oktober 2020 avholder vi testauksjoner for de som vil teste auksjonssystemet. Vi anbefaler deltakere å teste systemet for å være godt kjent med hvordan det fungerer før auksjonene begynner. Alle påmeldte auksjonsdeltakere vil få tilsendt informasjon i forkant av dette.

Auksjon av korn og kraftfôrråvarer
Det avholdes auksjon av kvoter for korn, kraftfôrråvarer og høy den 19. november 2020. Størrelsen på kvotene for korn og kraftfôrråvarer vil bli fastsatt før auksjonen, etter bransjeforum 16. november. For oversikt over auksjonene, se auksjonsplanen. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2020.

Årets siste auksjoner i desember
Den 15. desember 2020 auksjoneres kvotene for eplesaft og eplekonsentrat til bearbeidingsindustrien. For å delta på auksjonen må man ha kjøpt et minstekvantum norsk epleråstoff til egen bearbeiding. Kravet til minstekvantum fastsettes 1. desember 2020. Påmeldingsfristen til auksjonen er 1. oktober 2020.

Påmelding for auksjoner i 2021 åpnes etter at auksjonen for eplesaft og eplekonsentrat er avsluttet.

Kontaktperson

Mer om temaet