Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Import av avskallet glutenfri mathavre innenfor kvoten for matkorn sesongen 2018–2019

Det blir nå anledning til å importere en begrenset mengde med avskallet glutenfri mathavre på matkornkvoten. Grunnen er den reduserte norske havreavlingen i 2018 og dårlig kvalitet.

Basert på markedsregulators prognoser, er den norske avlingen av havre denne sesongen  kun omlag 50 prosent av gjennomsnittet de siste fem årene. Dette skyldes den langvarige tørken vi opplevde sommeren 2018. Kvaliteten på det norske matkornet er også sterkt svekket på grunn av tørken.

Matmøllene har anmodet om å få importere avskallet glutenfri mathavre som følge av lav norsk tilgang.

På bakgrunn av den markedssituasjonen som har oppstått, har Landbruks- og matdepartementet innvilget en generell dispensasjon fra vareomfanget til matkornkvoten i kornåret 2018–2019. Det åpnes derfor for import av avskallet glutenfri havre klassifisert på varenummer 11.04.2200 innenfor matkornkvoten. Totalt er det åpnet for import av 1 500 tonn avskallet glutenfri havre i inneværende sesong. Det presiseres at import av avskallet havre komme til fratrekk på mengden mathavre som er åpnet for å importere på 10.04.9000.

For å importere avskallet glutenfri havre klassifisert på varenummer 11.04.2200 innenfor matkornkvoten må aktører kontakte Landbruksdirektoratet for å få importtillatelse. Ta kontakt med havard.georg.jensen@landbruksdirektoratet.no.

Kontaktperson