Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Import av mathavre innenfor kvoten for matkorn sesongen 2018/2019

Årets kornsesong har så langt gitt kvalitetsutfordringer som gjør tilgangen på norsk matkorn begrenset. Dette gjelder også for mathavre. Prognosen tilsier et importbehov på 20 000 tonn mathavre som nå kan importeres innenfor matkornkvoten for 2018/2019.

Havre til mat er generelt sett forutsatt dekket av norsk produksjon, og møllene må selv sikre seg tilgang for å dekke sitt behov. I år som i fjor, der dyrkingen for eksempel av værmessige årsaker ikke klarer å dekke etterspørselen av tilfredsstillende kvalitet, kan det være nødvendig å åpne for import av disse kornslagene også innenfor kvoten.

I kvantumet som Landbruks- og matdepartementet har åpnet for, ligger økologisk havre til grynproduksjon, som også mangler i en normalsesong. Importen skal også dekke et ekstraordinært behov på grunn av redusert avling totalt og dårligere kvalitet.

Importørene kan nå søke om import av havre innenfor matkornkvoten via Altinn.

Mer om temaet