Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvotetildeling for korn fastsatt for sesongen 2018/2019

Landbruksdirektoratet har fastsatt ny tollkvote på 58 000 tonn matkorn og 76 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr. Kvoten vil fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 15. mai 2019. Dette er siste planlagte tildeling for sesongen.

Kvotestørrelsen er basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Deres prognose fra 10. mai for sesongen 2018/2019 viser en tilgang på 690 000 tonn korn, som er 59 prosent av siste 5-års gjennomsnitt. NFK anbefaler en kvote på 58 000 tonn matkorn og 76 000 fôrkorn. Dette gir en total kvote for matkorn på 221 000 tonn og for fôrkorn på 728 000 tonn for sesongen 2018/2019.

Fordeling av kvotene skjer på auksjon 15. mai 2019, og det er mulig å legge inn bud fra og med 14. mai 2019 kl. 09:00.


Bakgrunn for kvotestørrelsene

I tillegg til liten tilgang på norsk korn har den reduserte grovfôrtilgangen i 2018 gitt økt etterspørsel etter kraftfôr. Dette er tatt hensyn til i prognosen og har gitt økte kvoter i inneværende sesong.

Det er liten tilgang på norsk matkorn i årets sesong. Samtidig er norsk mathvete proteinrik. Det høye proteininnholdet er både gunstig, men krevende når det norske kornet skal foredles. Norske Felleskjøp legger til grunn at all norsk mathvete blir brukt opp denne sesongen.

Tilgangen på norsk mathavre har også vært lav i år. Landbruks- og matdepartementet har derfor åpnet for import av mathavre innenfor matkornkvoten. Fra og med neste sesong må aktørene igjen dekke sitt behov med norsk havre da denne råvaren normalt ikke er omfattet av matkornkvoten. Det forventes at bransjen gjør nødvendige tiltak for å sikre seg norsk vare fra og med neste sesong.

Mer om temaet