Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksdirektoratet fordelte 45 tollkvoter på auksjon

Årets største auksjonsrunde ble avholdt 6.–8. november. 179 auksjonsdeltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Det var stor interesse for kvoter for storfekjøtt og ost, samt pølser og skinke. Kvotene gjelder for import i 2019.

Flere kvoter for import fra EU var utvidet etter ny artikkel 19-avtale. Dette ga også utslag i prisen. Både storfekjøtt og skinke av svin gikk over prisen i fjor, mens andre gikk under. Kvoten for skinke av svin har også fått et utvidet vareomfang som gir aktørene mulighet til importere skinke uten ben.

Økt interesse for storfekjøtt fra Afrika
Prisen på kvotene for storfekjøtt har variert fra år til år. I motsetning til kvoten fra EU, ble prisen for kvoten for storfekjøtt fra WTO betydelig lavere i år enn i fjor. Prisen gikk fra 26,53 kr per kg i 2017 til 9,41 kr per kg i år. Dette kan ha sammenheng med den økte interessen for kvoten for storfekjøtt fra SACU (den sørafrikanske tollunion), hvor prisen gikk kraftig opp fra 2,10 kr per kg i 2017 til 18,01 kr per kg i år.

Ost og ostemasse fra EU ble fordelt til en pris på 25,40 kr per kg, som er rundt 1 krone lavere enn i fjor. Ost fra EFTA gikk noe høyere enn i fjor, og endte på 13 kr per kg opp fra 10 kr per kg i 2017.

Kvoten for ribbe på 300 tonn, som gjelder for desember 2019, ble fordelt til en pris på 8,20 kr/kg. Det var redusert etterspørsel etter kvotene for vilt, og alle tre gikk for betydelig lavere priser enn i fjor. Kvoten for smør fra WTO gikk for lignende pris som i fjor.

Restauksjoner
Auksjonskvotene er omsettelige, det vil si at den som ikke fikk kvote på auksjon likevel kan kjøpe kvote av de som har fått.
Kvotefordelingen kan du se her.

Det som ikke ble fordelt ved denne runden blir satt opp som restauksjoner ved auksjonsrunden 30. januar 2019. Frist for å registrere seg som auksjonsdeltaker for denne auksjonen er 14. januar 2019 kl. 1600, og det åpnes for registrering 14. desember 2018.
Påmelding gjøres i Landbruksdirektoratets elektroniske tjeneste.

Auksjon av kvoter for korn og konserves, hhv. 21. november og 13. desember
Onsdag 21. november 2018 avholdes siste kornauksjon for året. Her fordeles tollkvotene for korn som er nasjonalt satt, og de som er bundet i internasjonale avtaler. Tollkvotene for korn blir fastsatt onsdag 16. november, og påmeldingsfristen var 1. oktober.

Torsdag 13. desember 2018 avholdes auksjon for eplesaft og eplekonsentrat fra EU og eplekonsentrat fra EFTA. Det er kun foretak som har kjøpt minstekvantum av norsk vare i kvalifiseringsperioden som kan delta. Minstekvantum blir fastsatt 1. desember 2018, og de som er kvalifiserte må sende inn dokumentasjon på kjøp av minstekvantum innen utgangen av mandag 10. desember 2018.

Mer om temaet