Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for 200 millioner fordelt på auksjon

Årets største auksjon for import av landbruksvarer med redusert toll er avsluttet. Hele 180 deltakere var påmeldt, noe som er ny rekord. Det var stor interesse for å importere storfekjøtt fra hele verden. Det samme gjaldt skinke fra EU.

Parmaskinke i skiver, kniv og oliven (Copyright: Colourbox)

Copyright: Colourbox.com

Det er Landbruksdirektoratet som fordeler tollkvotene som gir rett til redusert toll ved import av landbruksvarer. Fordelingen skjer via auksjon. I alt ble det kjøpt tollkvoter for 201 mill. kroner i løpet av auksjonen som gikk over tre dager og som auksjonerte bort 42 tollkvoter. I tillegg til de ordinære kvotene ble det også auksjonert kvoter for utenlandsk bearbeiding av landbruksvarer. Disse kvotene gjelder for tre år av gangen, mens resten gjelder for 2020.

Økt kvotepris for storfekjøtt fra den globale kvoten, mindre interesse for storfekjøtt fra EU
Under kvoten for fryst storfekjøtt fra WTO (Verdens Handelsorganisasjon) kan man importere fra hele verden. Historisk har mye av storfekjøttet på denne kvoten kommet fra Sør-Amerika. Totalt er WTO- kvoten på drøyt tusen tonn i 2020. Prisen på kvoten gikk opp fra kr 9,41 per kg i 2018 til kr 21,06 per kg i år.

-  Årsaken til den store interessen kan være at kvoten kan brukes til å importere biffer og fileter. Kanskje er det også et tegn på at vi nærmer oss markedsbalanse og et behov for å sikre seg en importkanal, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Kvoten for storfekjøtt fra EU fikk en lavere pris i år enn i fjor. I 2018 var prisen kr 21,51 og tilsvarende kvote ble solgt for kr 15,87 per kg i år. Denne kvoten omfatter hele, halve og kvarte skrotter.

Åpning for å importere oppskåret skinke høynet prisen
Gjennomsnittsprisen på kvoten for EU-skinke økte fra kr 22,91 per kg i fjor til kr 30,26 per kg i år.

- Vi tror at en av grunnene til dette kan være at varenummeret for oppskåret skinke har blitt inkludert i kvoten, kommenterer Jens Tjentland.

Lavere interesse for viltkjøtt, økt pris på ribbe
Det var reduserte priser på kvotene for vilt (elg hjort og annet vilt) sammenliknet med i fjor. Prisen på ribbekvoten fra EU endte på drøye 10 kroner, som er om lag 2 kr mer per kg enn i 2018. Prisen for kvoten på ender, gjess og perlehøns fra WTO gikk opp. Denne kvoten ble solgt til 30 øre kg i fjor, mens den i år endte på kr 3,04 per kg. 

Stor interesse for honning
En annen kvote der prisen økte var honning fra GSP-land (verdens fattigste land) som økte fra 14 øre per kg i 2018 til  kr 1,47 kr per kg i 2019. Det er særlig honning fra Kina som importeres på tollkvote til Norge. Vi importerer mest honning fra Serbia.

Ost fra EFTA gikk vesentlig lavere i år enn i fjor og endte på 5 øre per kg mot over kr 13 per kg i 2018. Prisen på kvoten for ost og ostemasse fra EU ble også redusert fra kr 25,4 per kg i 2018 til kr 24,7 per kg i 2019.

Høyere pris på varer som sendes utenlands for bearbeiding
I år ble de treårige kvotene for utenlands bearbeiding fordelt i sin helhet. Disse kvotene gir aktører mulighet til å bearbeide norske kjøtt- og meierivarer utlandet. Alle kvotene ble fordelt til en høyere pris enn ved forrige auksjonsrunde i 2016. Spesielt var det større interesse for kjøtt som er oppdelt eller som tas inn som skrotter under auksjonen i 2019.  Denne kvoten ble fordelt til en pris på kr 1,81 per kg, mens den i 2016 gikk for 0,03 kr per kg.

Restauksjoner
Auksjonskvotene er omsettelige, det vil si at den som ikke fikk kvote på auksjon likevel kan kjøpe kvote av de som har fått. Les resultatene for hele kvotefordelingen fra årets største auksjon.

Den delen av kvotene som ikke ble fordelt ved denne runden blir satt opp som restauksjoner ved auksjonsrunden 29. januar 2020. Det blir restauksjon for kvotene EU - lever av svin, WTO - kjøtt av tamsvin (fryst),  EU-tørkede poteter, GSP: hermetisk skinke (av svin)og tunge av storfe og matpotet fra Egypt. Frist for å registrere seg som auksjonsdeltaker for denne auksjonen er 13. januar 2020 kl. 1600, og det åpnes for registrering 13. desember 2019. Påmelding gjøres i Landbruksdirektoratetes elektroniske tjeneste.

Auksjon av kvoter for korn og konserves: 20. november og 12. desember
Onsdag 20. november 2019 avholdes kornauksjon. Her fordeles tollkvotene for korn som er nasjonalt satt, og de som er bundet i internasjonale avtaler. Tollkvotene for korn blir fastsatt fredag 15. november, og påmeldingsfristen for å delta på auksjonen var 1. oktober 2019.

Torsdag 12. desember 2019 avholdes auksjon for eplesaft og eplekonsentrat fra EU og eplekonsentrat fra EFTA. Det er kun foretak som har kjøpt minstekvantum av norsk vare i kvalifiseringsperioden som kan delta. Minstekvantumet blir fastsatt 1. desember 2019, og de som er kvalifiserte og som vil delta på auksjon, må sende inn dokumentasjon på kjøp av minstekvantum innen utgangen av mandag 9. desember 2019.

Kontaktperson

Mer om temaet