Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for fôrkorn fastsatt for sesongen 2018/2019

Landbruksdirektoratet har fastsatt ny tollkvote for fôrkorn på 83 000 tonn. Kvoten er basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp, og vil fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 9. april 2019.

Norske Felleskjøp anbefaler en kvote på 83 000 tonn for karbohydratråvarer til kraftfôr, basert på prognose for tilgang og forbruk av korn av 14. mars 2019. Dette er 90 prosent av prognosert importbehov av fôrkorn denne sesongen.

Landbruksdirektoratet legger til grunn at markedsregulators prognose er det beste anslaget på tilgang og forbruk gjennom sesongen, og at det er gjort noen skjønnsmessige vurderinger. Omsetningen av kraftfôr til drøvtyggere vil øke som følge av svak grovfôravling i 2018. I tredje kvartal 2018 økte omsetningen med 8 prosent og i fjerde kvartal med 10 prosent. Det er lagt til grunn at produksjonen vil være 10 prosent høyere enn det historisk datagrunnlaget tilsier frem til sommeren 2019. I inneværende sesong er det nødvendig å kunne importere i forkant av forbrukstidspunktet, og uten ekstra kvoter nå vil handlingsrommet for andre kvartal være borte. Kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôrindustrien fastsettes til 83 000 tonn.

Norske Felleskjøp foreslår å ikke tildele kvote for matkorn før ordinær tildeling i mai. Prognose for tilgang og forbruk av matkorn har ikke endret seg betydelig siden forrige tildeling. Det er også noe usikkerhet knyttet til den overlagrede mathveten, og hvor mye som kan brukes til mat. Dette blir avklart frem mot mai. Landbruksdirektoratet legger til grunn markedsregulators anbefaling, og vil ikke legge ut ekstra kvote for matkorn nå.

Om auksjonen

Kvoten vil bli fordelt på auksjon tirsdag 9. april, og det åpnes for bud mandag 8. april kl. 0900. For mer informasjon om kvotene og tidspunkt for auksjonene, se auksjonsplan for 2019. Fristen for å registrere seg som auksjonsdeltaker er 21. mars 2019.