Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn fastsatt for sesongen 2018/2019

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet onsdag 21. november 2018. Etter den dårlige kornhøsten er importbehovet for fôrkorn fortsatt anslått til å bli rundt tre ganger så stort som forrige sesong.

Korn i sekk 674x279 (Copyright: Colourbox.com)

Kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôrindustrien blir på 252 000 tonn. I tillegg auksjoneres 83 000 tonn matkorn og 3 000 tonn oljefrø.
Norske Felleskjøps november-prognose for tilgang og forbruk av korn for sesongen 2018/2019 viser en total tilgang av norsk korn på 662 000 tonn korn og 12 000 tonn erter og oljefrø.  Dette er en økning fra prognosen i august på 16 000 tonn. Oppdatert prognose finner du på Norske Felleskjøps nettside.

Markedsregulator Norske Felleskjøp anbefaler en kvote på 83 000 tonn matkorn i november av i alt 205 000 tonn for sesongen. Til kraftfôrindustrien er det foreslått 252 000 tonn i november, av et importbehov på alt 808 000 tonn for sesongen. Kvotene som fordeles nå utgjør sammen med fordelingen i august 80 prosent av det antatte importbehovet, eksklusiv MUL-import (Minst Utviklede Land) og andre kvoter gitt i frihandelsavtaler, for kornåret 2018/2019. Det legges også ut en kvote på 3 000 tonn oljefrø. Neste kvotetildeling for korn er i mai 2019.

Landbruksdirektoratet legger til grunn at markedsregulators prognose er det beste anslaget på tilgang og forbruk gjennom sesongen, og at det er gjort noen skjønnsmessige vurderinger. Det er noe usikkerhet rundt norsk tilgang og kraftfôromsetningen. I prognosen legges det til grunn at karbohydratandelen i kraftfôret vil bli høyere enn estimert trend. Landbruksdirektoratet legger til grunn at dette følges opp etter hvert som faktiske tall for råvareforbruk til kraftfôr foreligger for denne sesongen.

Om auksjonen
Kvotene vil bli fordelt på auksjon onsdag 21. november, og det åpnes for bud tirsdag 20. november kl. 0900. Samtidig vil det bli avholdt auksjon for de andre importkvotene for korn og kraftfôrråvarer. For mer informasjon om kvotene og tidspunkt for auksjonene, se auksjonsplan for 2018. Fristen for å registrere seg som auksjonsdeltaker var 1. oktober 2018.

De som ønsker faktura oversendt elektronisk kan gi beskjed om dette på e-post til havard.georg.jensen@landbruksdirektoratet.no, og informere om hvilken e-postadresse den skal sendes til.

Mer om temaet