Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn for 2018-2019 fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 21. august, og blir på 317 000 tonn fôrkorn, 80 000 tonn matkorn og 5 000 tonn oljefrø.


Hvete helkornSom følge av sommerens tørke er tilgangen på norsk korn sterkt redusert. Sesongens første kornprognose fra Norske Felleskjøp viser at det er ventet at det i 2018–2019 vil bli produsert omtrent 650 000 tonn korn, en halvering fra fjorårets produksjon. Samtidig har den tørre sommeren også gitt reduserte grovfôravlinger. Dette gjør at det er ventet at det vil bli en stor økning i kraftfôrsalget kommende år.

Liten norsk kornproduksjon og økt etterspørsel etter kraftfôr gjør at det er prognosert at behovet for import av karbohydratråvarer til kraftfôr vil bli på nesten 900 000 tonn i 2018–2019. Til sammenligning var importbehovet under en tredjedel av dette i 2017–2018.

Det blir også behov for import av matkorn som følge av at det er ventet lav tilgang på norsk matkorn. Men ettersom det også var utfordringer med den norske matkorntilgangen i fjor, er det prognosert at importbehovet for matkorn blir på nivå med i fjor.

Oppdatert prognose finner du på Norsk Felleskjøps nettside.

Kvotene som fordeles i august utgjør 40 prosent av det antatte importbehovet for matkorn og 40 prosent av det antatte importbehovet for fôrkorn i kornåret 2017–2018. Neste kvotetildeling for korn er i november 2018, med auksjon 21. november.

Elektroniske tjenester

Mer om temaet