Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn for 2019-2020 fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 20. august.

Havreåker (Copyright: Landbruksdirektoratet)


Kvotene blir på 83 000 tonn fôrkorn, 46 000 tonn matkorn og 4 000 tonn oljefrø. Auksjonene åpner for bud mandag 19. august kl 9.

Sesongens første kornprognose fra Norske Felleskjøp viser at det ligger an til veldig godt kornår, med en totalavling på 1 282 000 tonn for korn, erter og oljefrø. Til sammenligning var totalavlingen i 2018 på under 690 000 tonn. Situasjonen er altså en helt annen enn på tilsvarende tid i fjor, det forventes også lavere etterspørsel etter kraftfôr og mel enn i forrige sesong.

Foreløpig ser det ut til at tilgangen på norsk matkorn til bli 206 400 tonn. Dette vil dekke noe over halvparten av behovet, og importkvoten for matkorn prognoseres til 115 000 tonn for kvoteåret totalt. Tilgangen på norsk fôrkorn ser ut 1 075 600 tonn, og basert på etterspørselen i industrien er importbehovet for karbohydratråvarer til kraftfôr i kvoteåret 2019/2020 prognosert til 247 000 tonn totalt.

Kvotene som fordeles i august utgjør 40 prosent av det antatte importbehovet for matkorn og 35 prosent av det antatte importbehovet for fôrkorn i kornåret 2018–2019. Neste kvotetildeling for korn er i november 2019.

Oppdatert prognose finner du på Norsk Felleskjøps nettside.

 

Kontaktperson

Mer om temaet