Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn, høy og kraftfôrråvarer er fordelt

Landbruksdirektoratet avviklet 19. november årets andre ordinære auksjon for kvoter av korn for sesongen 2020/2021 og kvoter for høy og kraftfôrråvarer for 2021.

Korn på lager

 

Kvotene for matkorn, karbohydratråvarer og oljefrø blir auksjonert tre ganger i året. Til auksjonen i november blir det fastsatt en mengde som skal dekke ca. 80 prosent av importbehovet sammen med kvoten som ble auksjonert ved auksjonen i august.

Nedgang i kvote for matkorn
Til auksjonen nå i november ble det fastsatt en kvote på 47 000 tonn matkorn. Til sammenlikning ble det i fjor på samme tid auksjonert en kvote på 68 000 tonn. Grunnen til nedgangen i kvotestørrelse er at avlingene av mathvete ble større i 2020 enn i fjor, og at norsk havre ser ut til å kunne dekke hele behovet for mathavre i sesongen 2020/2021.

Økt kvote for karbohydratråvarer
Kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr ble satt til 99 000 tonn. Dette er en økning på 20 000 tonn fra novemberauksjonen i fjor. Grunnen til det økte behovet for import er en litt lavere total avling av norsk fôrkorn i 2020 sammenliknet med 2019.

I tillegg vil en større del av hveten i år gå til mat. Det blir derfor mindre hvete tilgjengelig til kraftfôrproduksjonen. Prisen på karbohydratkvoten gikk opp med 20 øre per tonn sammenliknet med i 2019.

Oljefrø, mais og melasse
Oljefrøkvoten var på 6 000 tonn i november-auksjonen, og denne ble fordelt til minstepris kr 10 per tonn.

Kvotene for mais og maisgrits fra EU ble i år fordelt til en lavere pris enn tidligere. Maiskvoten på 15 000 tonn ble solgt for kr 10,19 per tonn, en nedgang på kr 40 per tonn sammenlignet med 2019.

Kvoten for melasse fra GSP-land på 40 000 tonn var en av de kvotene som ble fordelt til en høyere pris i år. Gjennomsnittsprisen i 2019 var kr 10,20 per tonn, mens den i år endte på kr 11,39 per tonn.

Kvoten for høy fra EU på 35 000 tonn ble ikke fullstendig fordelt, og det blir derfor en restauksjon i januar. Kvoten som ble solgt gikk til minstepris kr 10 per tonn.

 

Les mer om fordeling av kvotene her.

Kontaktperson

Elektroniske tjenester

Mer om temaet