Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for kraftfôr og matkorn fordelt på auksjon, ingen interesse for høykvoten

Tollkvoter for kraftfôr og matkorn ble utsolgt på auksjon hos Landbruksdirektoratet torsdag, det samme med tollfri-kvoten for slakting av rein i utlandet i 2018 (utenlands bearbeiding). Det var derimot ingen interesse for å importere høy tollfritt fra land utenfor EU.

Hvete i åker (Copyright: Colourbox.com)

Årets siste auksjonsrunde for kornåret 2017/2018 er nettopp avholdt, og tollkvotene for korn ble fullt fordelt. Kvoten på 24 000 tonn kraftfôr ble fordelt til en gjennomsnittspris på kr 12 per tonn. I tillegg ble en kvote på 48 000 tonn matkorn fordelt til en gjennomsnittspris på kr 10,60 per tonn. Dette var de siste tollkvotene som tildeles for kraftfôr og matkorn innenfor kornåret 2017/2018.

Grovfôrsituasjonen i Norge i år har gitt stor oppmerksomhet på tollfrie kvoter for høy. I denne auksjonsrunden ble restkvoten for 2018 på 500 tonn høy fra andre land lagt ut. Det var ingen interesse for kvoten nå.

Kvote for utenlandsk bearbeiding av rein for 2018 ble fordelt i sin helhet på 200 tonn.

Auksjonskvotene er omsettelige, det vil si at den som ikke fikk kvote på auksjon likevel kan kjøpe kvote av de som har fått. Kvotefordelingen kan du se her.

Neste auksjonsrunde vil bli i uke 34. Her vil kornårets første kvotetildeling bli fordelt.

Mer om temaet

Eksterne lenker