Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollfri import av hest fra EU 1.oktober

Norge og EU er enige om å fjerne tollsatsen på hest som importeres til Norge. Fra 1.oktober forsvinner dermed tollsatsen for hest på 5 000 kr. For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll.

Hest på beite sommer (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Varmblodstraver på beite. Foto: Steinar Bendiksvoll

Den nye avtalen om handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 omhandler blant annet toll på hest som handles mellom EU og Norge. Tollfriheten er en del av en avtale som skal stimulere til økt handel mellom EU-landene og Norge. Selv om tollsatsen forsvinner må man fortsatt betale merverdiavgift når man importerer hest til Norge.

Tollfri kvote for islandshester fra Island
Norge har i mange år hatt en avtale med Island om å importere inntil 200 islandshester tollfritt hvert år. Siden Island ikke er medlem av EU, vil denne avtalen fortsette som før. For å få andel av denne tollkvoten må man søke Landbruksdirektoratet i god tid før import.

Tollfrihet
I alt fjernes tollsatsen for til sammen 32 varelinjer i Tolltariffen der anvendt tollsats i dag er lav eller null. Dette innføres fra og med 1. oktober 2018. Oppdaterte tollsatser finner du i tolltariffen hos Tollvesenet.

De utvidede verdikvotene for import av blomstrende og grønne potteplanter er også tilgjengelig for fortolling fra 1. oktober. Mer informasjon om dette finner du på 32 varelinjer.

Tollkvoter
Ekstraordinær auksjon for nye og utvidede kvoter for import i 2018 ble avholdt 21. august 2018. Kvotene for 2019 auksjoneres i november 2018. For oversikt over tilgjengelig kvote for 2019 og gyldighetsperioder, se Auksjonsplan 2018.

Les mer om avtalen her.

Mer om temaet