Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utvidet ostekvote etter artikkel 19 for 2018 fordelt

Etter en ny avtale med EU etter EØS-avtalens artikkel 19, har Landbruksdirektoratet fordelt en utvidet importkvote for ost. For 2018 innebærer dette at kvote for import av 125 tonn ost i perioden fra 1. oktober og ut året er fordelt etter søknad.

Ostedisk 674x279 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Det er lagt til grunn samme fordelingsnøkkel som da kvoten for 2018 ble gjennomført høsten 2017.

Norge og EU-kommisjonen ble i fjor enige om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19, som planlegges iverksatt 1. oktober 2018. Avtalen innebærer en økning i den årlige ostekvoten fra EU som ikke fordeles på auksjon med ytterligere 500 tonn.

Les mer om avtalen her.

Kvoteøkningen skal, som de 4 500 tonn i eksisterende kvote, fordeles etter importørens andel av verdien av importert ost i en kvalifiseringsperiode. Importører som kvalifiserte seg for fordeling ved søknadsomgangen høsten 2017 har fått sin andel av kvoteøkningen tildelt automatisk og er varslet om dette.

Kvoten for 2018 ble fordelt til alle foretak som søkte innen fristen 1. oktober 2017, og som importerte minst 15 tonn ost i perioden 1. oktober 2015 til 1. oktober 2017. Ostekvoten fra EU er tollfri og gjelder for import på tollposisjon 04.06. Tollkvoten fordeles forholdsmessig etter verdien av hver søkers osteimport innenfor kvalifiseringsperioden på 24 måneder før 1. oktober 2017. Ingen av søkerne kan få tildelt mer enn 30 prosent av kvoten. For 2018 fikk 29 importører tildelt andeler av tollkvoten, se nyhetssak fra i fjor.

Fordelingen er vist i tabellen under:

Importør

Tildeling (kg)

Alna AS

                           297

Arla Foods AS

                            288

C&E Gastro-Import AS

                         1 204

Carl Evensen Eftf. AS

                         1 270

Coop Norge SA

                       21 099

Dutch Cheeseman AS

                            495

Elite Engros AS

                            245

Epicure Food AS

                            304

Foodpartner AS

                            425

Frati AS

                            110

God Pizza AS

                            199

J Hill Invest AS

                            195

Matcompaniet AS

                         2 192

Mediterranean Food AS

                            198

Moen Engros AS

                            475

Multi Food AS

                               81

O Kavli AS

                               60

Olivia Import AS

                            300

Oluf Lorentzen AS

                       23 239

Rema Distribusjon Import AS

                       21 691

Restauranter i Trondheim AS

                               83

Ridderheims AS

                            221

Smak av Italia AS

                            192

Subway Norge AS

                            449

Synnøve Finden AS

                         2 970

Tine SA

                         6 630

Unil AS

                       37 500

Vatan Engros AS

                            196

Villa Import AS

                         2 394

SUM

                    125 000

Mer om temaet

Regelverk

Ordforklaringer