Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Viktige frister for import og informasjon om auksjoner av tollkvoter for 2019

Landbruksdirektoratet avholdt tirsdag auksjon for utvidete EU-kvoter for inneværende kalenderår. Det er nå avklart at hovedrunden for auksjon av tollkvoter for 2019 avholdes 6.–8. november. Her finner dere informasjon om auksjoner og viktige frister for 2. halvår 2018.

Auksjonsklubbe på tastatur

 

Resultatene fra auksjonene 21. august 2018 finner du her.
Hovedrunden for auksjon av tollkvoter for 2019 finner sted 6.–8. november 2018. Vedlagt finner dere auksjonsplan for 2018. Det er nå åpnet for påmelding til denne auksjonen.

Viktige frister

  • Messekvoten og kvotene for halal- og kosherkjøtt har søknadsfrist 1. september 2018. Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvotene for kjøtt slaktet med basis i religiøse tradisjoner.
  • Siste frist for påmelding til auksjoner som avholdes i 2018 er 1. oktober. Påmelding skjer gjennom den elektroniske løsningen for søknad om tollnedsettelser i Altinn. For oversikt over auksjonene, se auksjonsplanen.
  • Søknadsfrist for 5 000 tonn ostekvote fra EU er 1. oktober. Fordelingen gjøres på bakgrunn av verdien av foretakets import i perioden 1. oktober 2016–1. oktober 2018. Søkerne vil bli varslet om foreløpig tildeling før auksjonene i november.

Kvoteutvidelser
Norge og EU-kommisjonen ble i fjor enige om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er nå godkjent av både Norges og EU, og planlegges iverksatt 1. oktober. Les mer om avtalen på landbruks- og matdepartementets nettsider.

For ost økes den tollfrie importkvoten med 1 200 tonn, til 8 400 tonn. Storparten av økningen (700 tonn) skal fordeles på auksjon. EUs kvote for storfekjøtt økes med 1 600 tonn, til 2 500 tonn.

Det er i tillegg gitt en begrenset økning av eksisterende importkvoter, blant annet kylling, skinke, pølse, andebryst og salat til industri. Norge har videre gitt EU en økning i importkvoten på mais til fôrindustrien. Det er også opprettet en tollkvote for ribbe av svin på 300 tonn med gyldighetsperiode 1.12–31.12, hvert år.

I tillegg til disse utvidelsene er verdikvotene for grønne potteplanter og blomstrende potteplanter utvidet. Disse fordeles av Tolletaten etter første mann til mølla-prinsippet gjennom Tolletatens importsystem TVINN.

Testauksjon
30. oktober 2018 avholder vi testauksjon for de som vil teste auksjonssystemet. Vi anbefaler deltakere å teste systemet for å være godt kjent med hvordan det fungerer før auksjonene begynner. Alle påmeldte auksjonsdeltakere vil få tilsendt informasjon i forkant av dette.

Auksjon av korn og kraftfôrråvarer
Det avholdes auksjon 21. november av kvoter for korn og kraftfôrråvarer. Kvotestørrelsen vil bli fastsatt før auksjonen, etter bransjeforum 15. november. For oversikt over auksjonene, se auksjonsplanen. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2018.

Årets siste auksjoner i desember
Det gjenstår en auksjonsrunde den 13. desember 2018. Her auksjoneres eplesaft og eplekonsentrat til bearbeidingsindustrien. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2018.

Kontaktperson

Mer om temaet