Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tildeling av kvoteandel etter søknad

Jordbær, nærbilde_436x174 (Copyright: Bruksrett Landbruksdirektoratet)

Kvotene som blir fordelt etter søknad er ostekvoten fra EU på 5 000 tonn, islandshestkvoten, messekvoten, bærkvotene til bearbeidingsindustrien, og kvotene for kosher- og halalslaktet kjøtt.

Kvotene som fordeles etter søknad blir vurdert etter bestemte vilkår. Krav til deg som søker, opprinnelse og krav til bruk, er forskjellig for de ulike kvotene. Du må sende søknad per epost til postmottak@landbruksdirektoratet.no innen den aktuelle søknadsfristen som vi annonserer under frister på våre nettsider og i nyhetsbrev fra Landbruksdirektoratet. Du kan lese mer om hver enkelt kvote fordelt ved søknad under.

 • Ostekvote fra EU

  Landbruksdirektoratet fordeler en ostekvote fra EU på auksjon (3 400 tonn) og en etter søknad (5 000 tonn). Følgende årlige kvote fordeles etter søknad:

  Varenummer i tolltariffenMengde (tonn)Tollsats (kr/kg)
  04.06.1001-04.06.90985 0000,00

  Krav til søknad
  Ostekvoten fordeles etter hver søkers andel av verdien av importert ost i en kvalifiseringsperiode. Kvalifiseringsperioden er 24 måneder fram til 1. oktober før kvoteåret. Du må ha importert minst 15 tonn ost i kvalifiseringsperioden for å kunne søke. Landbruksdirektoratet fordeler kvoten basert på importstatistikk fra tollmyndighetene.

 • Bærkvoter til bearbeidingsindustrien

  Det finnes tollfrie importkvoter for jordbær (3 900 tonn), bringebær (1 700 tonn), og solbær-/kirsebærkonsentrat (340 tonn).

  Krav til søknad
  For å få tildelt en kvoteandel må du ha bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær i foregående periode fra 1. juli–30. juni, eller inngått bindende avtale om kjøp av slike bær. Vilkåret for bruken av kvoten er at varen som importeres skal inngå som råvare i egen bearbeidingsvirksomhet.

  Du kan videreselge tollkvoteandeler til andre foretak som oppfyller vilkårene for den aktuelle kvoten. Dersom du selger en tollkvoteandel skal du gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding om det.

 • Kvoter for kosher- og halalslaktet kjøtt

  Landbruksdirektoratet fordeler kvotene for halalkjøtt og kosherkjøtt som er slaktet etter religiøse tradisjoner der slaktemetoden ikke er tillatt i Norge. Varene dette gjelder er begrenset til kjøtt som klassifiseres under tolltariffens kapitler 2 og 16. Tollsatsene innenfor kvotene fastsettes av Landbruksdirektoratet. Satser og søknadstidspunktet blir kunngjort på Landbruksdirektoratets nettsider før nytt kalenderår.

  • Kvote for kosherslaktet kjøtt

   

  Varenummer i tolltariffenMengde (tonn)Tollsats (kr/kg)
  Kjøtt og produkter av kjøtt med varenummer på kap. 2 og 16.15Beregnes
  • Kvote for halalslaktet kjøtt

   

  Varenummer i tolltariffenMengde (tonn)Tollsats (kr/kg)
  Kjøtt og produkter av kjøtt med varenummer på kap. 2 og 16.30Beregnes

  Krav til søknad
  Det er fastsatt spesielle kriterier for å kunne få en andel av disse kvotene:

  • Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvote. I søknaden må du legge ved dokumentasjon fra fylkesmannen på at du søker på vegne av et registrert trossamfunn.
  • Kun trossamfunnet selv, eller heleide selskaper av trossamfunnet, kan stå for importen. I søknaden må du oppgi hvem som skal importere.
  • Du må angi hvor stor kvoteandel det søkes om, maksimalt hele kvoten.
 • Kvoten for islandshest

  Landbruksdirektoratet fordeler en årlig tollfri kvote for islandshester etter søknad. Kvoten omfatter kun islandshester fra Island:

  Varenummer i tolltariffenMengde (stk)Tollsats (kr/stk)
  ex 01.01.2100, ex 01.01.2902 og ex 01.01.2908 Islandshest2000

  Landbruksdirektoratet fordeler kvoteandeler fortløpende ettersom søknadene kommer inn ("førstemann til mølla"-prinsippet). Kvoten kan ikke videreselges.

  Kvoten er underlagt de samme bestemmelsene som for annen import av levende hest, blant annet bestemmelser om dyrehelse- og merverdiavgift etter regelverk gitt av Mattilsynet og tollmyndighetene.

  Krav til søknad
  Du må benytte et eget skjema for tollkvote for islandshest når du søker. Du kan søkes om import av islandshest fra 1. november året før kalenderåret kvoten er gyldig. For mindreårige (under 18 år) må vergen søke. Du må oppgi antall hester som du ønsker å importere, maksimalt fem hester per importør.

  Hvis søknaden blir innvilget, får du tilsendt en importtillatelse som du må ha tilgjengelig ved innførsel. Dersom du ikke benytter kvoten, skal du melde dette til Landbruksdirektoratet så fort som mulig. Vi vil da kunne omfordele kvoteandelen til andre søkere.

   

  • Skjemaer

   • LDIR-705Søknadsskjema for islandshest

    Bokmål:
    PDF ikon
    Nynorsk:
    PDF ikon
 • Kjøtt til messer

  Landbruksdirektoratet fordeler kvoten for import av kjøtt som skal brukes på messer: 

  Varenummer i tolltariffenMengde (tonn)Tollsats (kr/kg)
  Kjøtt og produkter av kjøtt på varenummer på kap. 2 og 16.352,4

  Krav til søknad
  Du må oppgi formålet med importen i søknaden. Med messer menes varemesser og lignende med åpen inngang for alle. Kjøtt som blir importert innenfor messekvoten kan ikke selges, men kun brukes som vareprøver eller lignende. 

  Søknadsfristen for kvoten kunngjøres på nettsidene våre før et nytt kalenderår. Dersom det er kvoteandeler igjen er det mulig å søke etter fristen. Vi fordeler da restkvoten fortløpende til søkere.

Kontakt

Siste nyheter

Lenker