Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kornkvoter fordelt på auksjon

Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2020/2021 er gjennomført. I tillegg ble det avholdt restauksjon for rein til utenlands bearbeiding, durumhvete til pastaproduksjon og svinekjøtt.

Auksjonsklubbe på tastatur

Foto: Colourbox.com, copyright.

 

Aksjonen ble avholdt 20.august. Auksjonen av kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr var på 125 000 tonn og gjennomsnittsprisen endte på kr 16,01 per tonn. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen på kvoten 10,02 kr i august 2019. Auksjonen hadde åtte deltagere. 

Auksjonen av matkornkvoten hadde fire påmeldte aktører og kvoten var på 33 000 tonn. Her ble gjennomsnittsprisen kr 10,64 per tonn.

I tillegg til kornkvotene ble det auksjonert en oljefrøkvote på 3 000 tonn. Det var fire aktører påmeldt denne auksjonen og hele kvoten ble solgt til åpningsbud, kr 10 per tonn.

De tre restauksjonene endte alle på åpningsbud og ble ikke fullstendig fordelt.

Vi åpner nå for påmelding til auksjoner høsten 2020 og fristen for påmelding er 1. oktober 2020.

Kontaktperson

Mer om temaet