Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvoter for tollfri import av høy er ubrukt

Mange bønder er bekymret for grovfôrsituasjonen etter lang tid med tørt vær. En oversikt fra Landbruksdirektoratet viser at det fortsatt er 17 000 tonn høy tilgjengelig for tollfri import fra EU i 2018. Rettigheten er kjøpt, men høyet er ikke importert.

Rundball (Copyright: Colourbox.com)

 

De tollfrie importkvotene på høy er omsettelige, dvs. at de kan kjøpes fra noen som allerede har kjøpt importrettigheten på auksjon hos Landbruksdirektoratet. Hele kvoten på 35 000 tonn tollfritt høy fra EU er auksjonert ut, mens 17 000 av disse tonnene fortsatt ikke er importert. Landbruksdirektoratet vurderer at dette vil være et betydelig supplement til norsk produksjon denne sesongen.

Høykvoten omfatter  hele varenummer 12.14.9091 i tolltariffen. Det er ikke bare tørt høy, men også høy som er «saltet eller silobehandlet for å forhindre gjæring eller forringelse.» Ordinær tollsats for dette varenummeret er 1 390 kr per tonn. For spørsmål om varenummer, ta kontakt med Tolletaten.

Tollnedsettelser
Landbruksdirektoratet kan i ekstraordinære situasjoner sette ned tollsatsen for varer i en periode. Det er situasjonen på totalmarkedet som vurderes i disse tilfellene, ikke for hver enkelt aktør. Tollsatsen vil i slike tilfeller settes ned til et nivå som utligner prisforskjellen mellom norsk og utenlands produsert høy.

Foreløpig er det usikkert hvordan andreslåtten vil bli, samtidig som vi er midt i beitesesongen. Landbruksdirektoratet har bedt om oppdatert informasjon om årets grovfôravling fra fylkesmennene i slutten av juli, når de har bedre oversikt over avlingsnivået for sommeren totalt sett.
– Basert på dette, samt oppdatert informasjon om importkvoter og tilgangen på andre norske fôrmidler som grønnfôr og halm, vil vi gjøre en vurdering av eventuelt ekstraordinært importbehov tidlig i august, sier Sigrun Pettersborg i Landbruksdirektoratet.

Importkvoter for høy
Landbruksdirektoratet fordeler tollfri importkvote fra EU på 35 000 tonn høy årlig. Hele den tollfrie høykvoten fra EU for 2018 er fordelt, men kvoteandelene er omsettelige. Det betyr at det er mulig å kjøpe kvote av andre som har fått tildelt kvote. Oversikt over hvem som eier kvotene finner du under. Av de 32 foretakene som nå eier en andel av denne kvoten, er det fortsatt ti foretak som ikke har importert noe. Så det er fortsatt over 17 000 tonn tollfri kvote for høyimport fra EU tilgjengelig for 2018.  

Det er også en kvote for import av høy fra andre land enn EU. Denne kvoten er på 500 tonn. Hittil i år har det ikke vært noen interesse for denne kvoten, og den har ikke blitt fordelt. Ny interesse for denne kvoten gjør at den vil bli auksjonert den 21. august 2018.

Høyauksjon
For å delta på auksjon av tollkvoter må man være registrert hos Landbruksdirektoratet som auksjonsdeltaker i 2018. Man kan registrere seg via Altinn eller på eget søknadsskjema for tollkvoter (Ldir-730). For nærmere detaljer om auksjonene se auksjonsplan 2018.

Disse har kjøpt deler av den tollfrie importkvoten for høy fra EU for 2018:

FUGLENES GÅRD AS

HØYFJELL CHAROLAIS AS

JAN KJELDSEN AS

JON OLAV HAUGE

KJELL MAGNE ENG

BENGT SOLBERG

ANDERS GRØNSTAD TRANSPORT

FELLESKJØPET AGRI SA

LENDE TRANSPORT

OLAF GJESTI & SØNN AS

THORBJØRN LUND AS

HARALD MJØLNERØD

PER GUNNAR ROOS

PER IVAR SKAANEVIK

STALL BERGSUND AS

FISKÅ MØLLE AS

NORTROTTER

HANS OLAF SANDVOLD

BRØNN OG ENERGIBORING BUSKERUD AS

TO GODE NABOER ANS

BORGE HESTESPORT AVD. FANA AS

JARLE JOHAN MJØLNERØD HERREBRØDEN

MARITS RIDESKOLE MARIT DELEBEKK

ØSTHUS BYGG & MASKIN AS

ASAK HESTESENTER ANS

OLAV LIE-NILSEN

HALDEN WARMCEL AS

NORDODDEN SA

SANDVIK LOGISTICS

ÅSLI HESTESERVICE MORTEN HANSEN

HAFLINGERHOFF FYRESDAL DA

KARL KRISTIAN SANDAKER NYBORG

 

Relaterte nyheter

Mer om temaet