Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kvoter fordelt

Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2019/2020 og restauksjon for rein til utenlands bearbeiding er avholdt.

Auksjonsklubbe på tastatur

Copyright: Colourbox

Aksjonen ble avholdt 20.august. Auksjonen av kvoten for kraftfôrråvarer hadde åtte deltagere og gjennomsnittsprisen endte på kr 10,02 per tonn. Kvoten som ble auksjonert bort var på 83 000 tonn.

Auksjonen av matkornkvoten hadde fire påmeldte aktører og kvoten de bød på var på 46 000 tonn. Her ble gjennomsnittsprisen kr 10,01 per tonn.

I tillegg til kornkvotene ble det auksjonert en oljefrøkvote på 4 000 tonn. Det var en aktør påmeldt denne auksjonen og en kvoteandel på 2 500 tonn ble solgt til kr 10 per tonn. Restkvantumet vil bli auksjonert på auksjonen i november sammen med oljefrøkvoten som fastsettes til denne auksjonen.

En aktør deltok på auksjonen av kvoten for rein til utenlands bearbeiding. Kvoten er på 200 tonn og ble solgt i sin helhet til kr 0,01 per kg.

 

Kontaktperson

Mer om temaet