Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter for korn for 2020-2021 fastsatt

Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet torsdag 20. august.

Kornåker

 

Kvotene blir på 125 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr, 33 000 tonn matkorn og 3 000 tonn oljefrø. Auksjonene åpner for bud onsdag 19. august kl. 9.00. 

Sesongens første kornprognose fra Norske Felleskjøp viser at det ligger an til et normalt kornår, med en totalavling på 1 178 000 tonn for korn, erter og oljefrø. Dette er en liten nedgang fra i fjor da totalavlingen var på 1 258 7000 tonn. 

Ifølge prognosen per august vil tilgangen på norsk matkorn bli 221 000 tonn. Dette vil dekke 72 prosent av behovet, og importkvoten for matkorn prognoseres til 92 000 tonn for kvoteåret totalt. Tilgangen på norsk matkorn ser ut til å bli bedre enn fjoråret, da ble om lag halvparten av behovet for matkorn dekket av norsk vare. Tilgangen på norsk fôrkorn er prognosert til å bli 940 000 tonn, og basert på etterspørselen til industrien er importbehovet for karbohydratråvarer til kraftfôr i kvoteåret 2020/2021 prognosert til 442 000 tonn totalt.

Kvotene som fordeles i august utgjør 40 prosent av det antatte importbehovet for matkorn og 35 prosent av det antatte importbehovet for karbohydratråvarer til kraftfôr i kornåret 2020–2021. Neste kvotetildeling for korn er i november 2020.

 

Oppdatert prognose finner du på Norsk Felleskjøps nettside.

 

Kontaktperson