Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Minstekvantum for bruk av norsk epleråstoff til industrien

Landbruksdirektoratet har fastsatt krav til bruk av norsk epleråstoff for å få tollnedsettelse ved import i 2019.

Epler-i-trekasse (Copyright: Colourbox.com)


Bearbeidingsindustriens tilgang til tollnedsettelser og tollkvoter er koblet til bruk av norsk epleråstoff. For å omfattes av ordningen må et foretak kjøpe og bearbeide en årlig fastsatt mengde epleråstoff, omtalt som minstekvantum. Minstekvantumet tilpasses epleavlingen det enkelte år. Epleavlingen i 2018 ble større enn i 2017 og dette tilsier at minstekvantumet økes. For å få et forholdsmessig krav til avtak i industrien, har direktoratet i år delt foretakene inn i tre grupper etter deres totale forbruk.

Minstekvantumet for perioden 1. oktober 2018–30. september 2019:

Foretaksstørrelse

Minstekvantum

 

Konsentrat

Saft

Epler

Små foretak

1 000 kg

6 400 kg

8 000 kg

Mellomstore foretak

4 000 kg

25 000 kg

32 000 kg

Store foretak

12 000 kg 

76 800 kg 

96 000 kg 

Foretakene inndeles i grupper etter samlet forbruk av eplekonsentrat, eplesaft og pressepler omregnet til konsentrat, i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. 

Foretaksstørrelse

Samlet forbruk omregnet til konsentrat

Små foretak

Til og med 550 000 kg

Mellomstore foretak

Mellom 100 000 kg og 500 000 kg

Store foretak 

Over 550 000 kg 

 

 

 

 

 

Kravet til minstekvantum har vært på høring. Høringsdokumentene finner du her.

Kontaktperson

Mer om temaet