Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollnedsettelse for raigrasfrø til jordbruksformål

Landbruksdirektoratet setter ned tollen for raigrasfrø til jordbruksformål fra 13. juli. Grunnen til at tollen settes ned nå, er at det kan bli betydelig fôrmangel denne høsten.

Noen kornarealer blir slått som grønnfôr. Etterpå kan det sås raigras for å få en høsting sent i september. Det var også behov for å reparere en del enger med raigras etter de vanskelige innhøstingsforholdene i fjor. Det er derfor et importbehov for raigrasfrø, og Landbruksdirektoratet har vedtatt tollnedsettelser fra 13. juli til og med 31. juli 2018.

Varenummer i tolltariffenVareTollsatsPeriode
12.09.2500Raigrasfrø7,00 kr/kg13.7–31.7.2018

Autoriserte såvareforretninger må søke Landbruksdirektoratet for å oppnå den reduserte tollsatsen.

Kontaktperson

Mer om temaet