Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om tollnedsettelser for bearbeidede landbruksvarer (RÅK)

Kakeproduksjon i fabrikk 674x279 (Copyright: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

På denne siden finner du informasjon om bearbeidede landbruksvarer som kan importeres til lavere tollsats enn ordinær toll.

"RÅK" er en forkortelse for råvarepriskompensasjon. Det er en ordning for bearbeidede jordbruksvarer omfattet av protokoll 3 i EØS-avtalen. Disse varene kalles ofte RÅK-varer. For noen RÅK-varer må du søke Landbruksdirektoratet om tollnedsettelse, for å få lavere tollsats enn ordinær toll. Hvilke varer dette gjelder vil du finne informasjon om under.

 • Hva er RÅK-import?

  "RÅK" står for råvarepriskompensasjon. Formålet med RÅK-ordningen er å kompensere for forskjellen mellom råvarepriser i Norge og på verdensmarkedet.

  Tollsatsen skal beskytte enkelte råvarer i produktet, men det skal være fri konkurranse på industrileddet. Ordningen beskytter råvarer vi produserer i Norge, eller som kan være et substitutt til norsk råvareproduksjon. Det er andelen av disse råvarene i produktet som avgjør hva tollsatsen blir. Hvilke råvarer som legges til grunn for tollberegningen, står i vedlegg 2 til RÅK-importforskriften. I tillegg kan du lese mer om hvilke råvarer som påvirker tollsatsen nederst på denne siden.

 • Endringer i tolltariffen 2021

  Nye varenumre fra årsskiftet – husk å søke om nye tollnedsettelser

  Fra 1. januar 2021 splittes varenummer 18.06.9090 i tolltariffen. Det betyr at tollnedsettelser på dette varenummeret ikke kan brukes fra 1. januar 2021.

  Hvilke endringer har skjedd?

  Varenummer 18.06.9090 blir splittet i tre nye varenumre:

  -          18.06.9091 – «sjokoladepålegg»

  -          18.06.9092 – «Pulver til sjokoladedrikk»

  -          18.06.9099 – «andre næringsmidler»

  Se Tolletaten sine nettsider for mer informasjon.

  Hvilke konsekvenser har dette?

  Dette betyr at tollnedsettelser på varenummer 18.06.9090 ikke er gyldige etter 31. desember 2020. Det gjelder selv om gyldighetsperioden er satt lenger frem i tid. Om du fortsatt skal importere varen, må du søke Landbruksdirektoratet om ny tollnedsettelse.

  Viktig når du søker ny tollnedsettelse

  • Du kan søke om ny tollnedsettelse fra 1. januar 2021. Fra denne datoen oppdateres tolltarifen hos Tolletaten.
  • Du må vite hvilket av de nye varenumrene varen skal klassifiseres under.
  • Søknaden vil ha samme krav til dokumentasjon som om det var en ny søknad

 • Hvilke produkter er RÅK-varer?

  Pizza, sukkervarer, bakervarer og supper er eksempler på bearbeidede landbruksvarer som inngår i RÅK-ordningen. Det er imidlertid mange flere produkter som klassifiseres som RÅK-varer.

  Det er produktets varenummer i tolltariffen som avgjør om et produkt er en RÅK-vare, eller ikke. Dersom man finner varenummeret til produktet i vedlegg 1 til RÅK-importforskriften, er produktet en RÅK-vare.

  Er du usikker på hvilket varenummer i tolltariffen produktet ditt hører til under, bør du kontakte Tolletaten. Du som importør er selv ansvarlig for å deklarere varene på korrekt varenummer. Vi anbefaler at du søker om bindende forhåndsuttalelse (BKU) fra din tollregion, dersom du er usikker på varenummeret i tolltariffen. Du kan også gå inn i Tolletatens oppslagsverk, TASS, som inneholder anonymiserte versjoner av gyldige klassifiseringsuttalelser.

  Du kan lese mer om klassifisering på Tolletaten sin nettside.

 • Hvilke RÅK-varer krever søknad for å få tollnedsettelse?

  Hvilke RÅK-varer som krever søknad for å få innvilget tollnedsettelse, og hvilke RÅK-varer som har fast nedsatt tollsats, er definert i vedlegg 1 til RÅK-importforskriften.

  Dersom det står +MX1, +MX2, +D1 eller +D2 i kolonnen for varens opprinnelsesland i vedlegg 1, må du søke for å få lavere toll enn ordinær tollsats. To eksempler på dette er produkter som klassifiseres på varenummer 17.04.9092 eller 18.06.2012:

  12345

   TOLLVARE-

  NUMMER

   TREDJELANDS

  TOLL1

   EØS-/EFTA 

  TOLL2

  FTA

  TOLL3

  GSP

  TOLL4

  17.04.9092         0,85 + MX1 0,00 + MX2  0,00 + MX2    0,00 + MX1  
       
  18.06.20120,85 + D10,00 + D20,00 + D20,00 + D1

   

   

   

   

   Varenumre hvor det kun står et tall i kolonnen for opprinnelseslandet, har fast nedsatt tollsats og krever ingen søknad. Et eksempel er varenummer 04.03.1020:

  12345

   TOLLVARE-

  NUMMER

   TREDJELANDS

  TOLL1

   EØS-/EFTA 

  TOLL2

  FTA

  TOLL3

  GSP

  TOLL4

  04.03.1020         20,54 12,04      12,04              20,54       

   

   

   

  Importerer du denne varen fra et EU-land vil du få 12,04 kr/kg i toll. Du trenger derfor ikke å kontakte Landbruksdirektoratet ved import på dette varenummeret. Det er ikke mulig å søke om ytterligere tollnedsettelse for disse varene.

 • Hvordan fastsettes tollsatsen for en RÅK-vare?

  Importerer du et produkt på et varenummer som krever søknad, fastsettes tollsatsen på bakgrunn av produktets råvareinnhold.

  Landbruksdirektoratet har et nettbasert søknadssystem. Ved søknad om tollnedsettelse for en RÅK-vare, beregner systemet tollsatsen ut ifra oppgitt varenummer og råvareinnhold. Har du spørsmål til utregningen kan du ta kontakt med oss.

  Dersom du ønsker å vite hva tollsatsen for et produkt blir, kan du trykke på «Beregn antatt tollsats» når du har logget inn i det elektroniske søknadssystemet for tollnedsettelser, i Altinn. Dette gir deg informasjon om hvilken tollsats du kan forvente deg, men husk at dette ikke er det samme som en tollnedsettelse. For at du skal få den aktuelle tollsatsen du har beregnet i kalkulatoren, må du sende oss en søknad.

   

  Tollkalkulator RÅK-varer 

  Dersom varenummeret har fast nedsatt tollsats i henhold til RÅK-importforskriften, kan du lese hva tollsatsen er direkte i vedlegg 1 til forskriften.

 • Hvilke råvarer påvirker tollsatsen?

  Hvilke råvarer som er tollbelagt i RÅK-ordningen er definert av vedlegg 2 til RÅK-importforskriften. Disse råvarene kan generelt deles inn i følgende kategorier:

  • Meieri
  • Kjøtt
  • Egg
  • Mel, gryn og korn
  • Poteter og stivelse
  • Glukose
  • Bær og bærkonsentrat

   

  Dersom en råvare i produktet ditt faller inn under en av disse kategoriene, må du oppgi den i søknaden. Det er et krav at du oppbevarer dokumentasjon fra produsent som viser prosentvis innhold av denne/disse råvarene.

  Det er et stort mangfold av råvarer. Vi har derfor laget en liste over noen av råvarene som ikke står nevnt i vedlegg 2 til forskriften, men som vi krever at dere oppgir i søknaden. Råvarelisten til RÅK-import blir løpende oppdatert.

  Noen generelle huskeregler:

  • All stivelse skal oppgis i søknaden.
  • All ost som ville blitt klassifisert under posisjon 04.06 i tolltariffen skal oppgis som ost i søknaden.
  • Dokumentasjonen på osteerstatninger (analogost) som importeres på varenummer 19.01.9091 skal vise andel melkefett og melkeprotein i produktet. Dersom produktet er en blanding av analogost og vanlig ost, skal andelen vanlig ost i produktet oppgis som ost og resterende som melkefett og melkeprotein.
  • Dokumentasjonen på sportsernæringer, proteinpulver, og lignende varer skal vise innholdet av melkefett og melkeprotein i produktet. Disse andelene må du oppgi i søknaden.

   

Kontakt

Siste nyheter