Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lavere import av sukkervarer, sjokolade og pizza

Importen av bearbeidede jordbruksvarer øker, spesielt mineralvann, øl, kjeks og melkebaserte drikkevarer. Samtidig har det vært en nedgang i importen av sukkervarer, sjokolade og pizza i andre kvartal, sammenlignet med første kvartal 2017.

Is

Det viser kvartalsrapporten om "Konkurransesituasjonen for bearbeidede landbruksvarer" fra Landbruksdirektoratet. Rapporten kan lastes ned til høyre på siden.

Økte råvarepriser internasjonalt og svakere kronekurs
I andre kvartal 2017 har flere av de internasjonale råvareprisene i gjennomsnitt ligget høyere enn i forrige kvartal, og kronen har svekket seg mot euro. Dette bedrer konkurransesituasjonen til norsk næringsmiddelindustri.

De internasjonale prisene for smør og ost har i snitt vært høyere i andre kvartal sammenlignet med første kvartal. Prisene for helmelkpulver og skummetmelkpulver er noe lavere. Det har også vært en prisøkning for råvarer av egg og kjøttsorteringer, mens prisene for råvarer av potet har vært stabile.

Mineralvann bidrar til vekst i import av RÅK-varer
Totalt ble det importert nær 111 400 tonn bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-varer) til en verdi av 2,2 milliarder kroner i årets andre kvartal. Dette er en vekst på 7 prosent i mengde og 1 prosent i verdi sammenlignet med første kvartal i 2017.

Halvparten av varegruppene vi har undersøkt har hatt lavere import i andre kvartal sammenlignet med første kvartal 2017. Sukkervarer, sjokolade og pizza er blant de ferdigvarene med redusert import. Enkelte store varegrupper har hatt en sterk vekst, og gjør at importen totalt sett har økt. Spesielt varegruppene mineralvann, øl, kjeks og melkebaserte drikkevarer har hatt en økning målt i både mengde og verdi.

Økningen i import skyldes også sesongvariasjoner for enkelte varegrupper. Blant annet har importen av iskrem økt fra første til andre kvartal, men dette er helt normalt pga. sesong. Sammenligner man første halvår 2017 med første halvår 2016, er importen av iskrem noe redusert.

Økning i eksport av RÅK-varer
Eksporten av RÅK-varer økte med 84 prosent i mengde og 27 prosent i verdi sammenliknet med første kvartal i 2017. Dette skyldes i hovedsak økt eksport av mineralvann. Ser vi bort i fra eksporten av mineralvann er økningen i eksportert mengde på 12 prosent, mens verdien økte med 15 prosent i andre kvartal sammenlignet med første kvartal 2017. De fleste andre varegruppene har også hatt økt eksport i andre kvartal, spesielt øl, knekkebrød, og sukkervarer.

Mengden varer det utbetales tilskudd til i RÅK-ordningen er stabil
I første halvår 2017 er den totale mengden RÅK-varer som det ble utbetalt prisnedskrivningstilskudd (PNS) til, på samme nivå som i tilsvarende periode i 2016.

Landbruksdirektoratets kvartalsrapport for RÅK-industrien (bearbeidede jordbruksvarer) gir en oversikt over tilskuddsutbetalinger, råvarepriser, importstatistikk og eksportstatistikk. Dette gir et bilde av konkurransesituasjonen for norsk RÅK-industri. Importstatistikken omfatter et utvalg RÅK-varer som i stor grad konkurrerer med norsk næringsmiddelindustri.

Kontaktperson

Mer om temaet

Ordforklaringer