Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny veiledning for import av RÅK-varer

En ny veiledning for import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) er nå utarbeidet. Denne erstatter Rundskriv 16/1-25.

Den nye veiledningen gir utfyllende informasjon om hvordan importører av RÅK-varer skal søke om tollnedsettelse. Vi oppfordrer alle, både nye og gamle søkere, til å lese gjennom denne.

Vi får mange henvendelser fra importører som lurer på hvilke råvarer som er tollbelagt. Vi har derfor laget en liste over råvarer som ikke spesifikt står nevnt i vedlegg 2 til RÅK-importforskriften, men som vi ofte får spørsmål om. Denne råvarelisten ligger vedlagt veiledningen. Vi anbefaler alle å benytte råvarelisten aktivt når de skal sende inn en søknad om tollnedsettelse.

Du finner den nye veiledningen og råvarelisten til høyre på siden.

Veiledningen gir utfyllende informasjon om blant annet:

-          Hvilke RÅK-varer man kan søke om tollnedsettelse for

-          Hvilke krav vi stiller til dokumentasjonen

-          Hvordan man søker om tollnedsettelse

-          Hvilke råvarer som må oppgis i søknaden

-          Importørens plikter og ansvar i forbindelse med søknad om tollnedsettelse

Kontaktperson

Mer om temaet