Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye satser for import av produkter som inneholder bær

I tråd med EØS-avtalens protokoll 3 er det fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2018. Dette vil påvirke tollsatsen for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller andre land Norge har en frihandelsavtale med.

Bringebær-nærbilde (Copyright: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

 

De nye tollsatsene gjelder for bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) som inneholder bær. Importører som har søkt om tollnedsettelse via Altinn vil automatisk motta ny tollnedsettelse. For å hente den nye tillatelsen må brukerne logge seg på det elektroniske systemet for søknader om tollnedsettelse, og hente tillatelsen fra relevant saksnummer. Det er den siste tollnedsettelsen på saken som vil være gyldig fra og med 1. september 2018.

Nye satser
Tabellen under viser satsene for forrige periode, samt de nye satsene som gjelder fra 1. september 2018 (kr per kg). Satsene er beregnet etter en modell basert på produksjons- og prisutvikling på bær i Norge og internasjonalt.

 

Gjeldende satser for perioden 1.9.2017–31.8.2018

Nye satser for perioden 1.9.2018–31.8.2019

Jordbær

2,70

2,86

Bringebær

3,40

6,14

Solbær

3,04

5,06


Importører som har søkt via e-post eller brevpost, vil motta den nye tollnedsettelsen per post.
Den nye tillatelsen må benyttes ved fortollinger fra og med 1. september 2018. Den gamle tollnedsettelsen stoppes fra samme tidspunkt, og vil ikke lenger være gyldig.

Nye råvaresatser på bær får betydning for to varenummer i tolltariffen
De nye tollsatsene for bær vil også påvirke tollsatsen for varenumrene 04.03.1020 og 21.05.0020 i tolltariffen, der satsen er fastsatt etter standardresepter. Dette er varenummer med fast nedsatt tollsats, så brukerne trenger ikke å søke om tollnedsettelse for å importere – den nye tollsatsen blir automatisk gjeldende når varen deklareres i Tolletatens datasystem TVINN.

Kontaktperson

Mer om temaet