Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye tollnedsettelser for bearbeidede varer med bær

Landbruksdirektoratet har fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2019. Tollsatsen gjelder for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller land Norge har frihandelsavtale med.

Mens produkter som inneholder bringebær får økt tollsats, blir den redusert for produkter med jordbær og solbær.

Importører som har søkt om tollnedsettelse via Altinn vil automatisk motta en ny tollnedsettelse. For å hente den nye tillatelsen må brukerne logge seg på det elektroniske systemet for søknader om tollnedsettelse, og hente tillatelsen fra relevant saksnummer. Det er den siste tollnedsettelsen på saken som vil være gyldig fra og med 1. september 2019.

Er det søkt via e-post eller brevpost, vil den nye tollnedsettelsen bli tilsendt per post.

Den nye tillatelsen må benyttes ved fortollinger fra og med 1. september 2019. Den gamle tollnedsettelsen stoppes fra samme tidspunkt.

Nye satser

Tabellen under viser satsene for forrige periode, samt de nye satsene som gjelder fra 1. september 2019 (kr per kg). Satsene er beregnet etter en modell basert på produksjons- og prisutvikling på bær i Norge og internasjonalt. 

 

Gjeldende sats for perioden
1.9.2018–31.8.2019

Satser for perioden
1.9.2019–31.8.2020

Jordbær

2,86

1,69

Bringebær

6,14

7,82

Solbær

5,06

3,47

 

Nye råvaresatser på bær får betydning for fire varenummer i tolltariffen

De nye tollsatsene for bær vil også påvirke tollsatsen for varenumrene 04.03.1020, 04.03.1030, 04.03.9002 og 21.05.0020 i tolltariffen, der satsen er fastsatt etter standardresepter. Dette er varenummer med fast nedsatt tollsats, så brukerne trenger ikke å søke om tollnedsettelse for å importere. Den nye tollsatsen blir automatisk gjeldende når varen deklareres i Tollvesenets system TVINN.

Kontaktperson

Mer om temaet