Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye tollnedsettelser for RÅK-varer med innhold av bær

I tråd med EØS-avtalens protokoll 3 er det fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2017. Dette vil påvirke tollsatsen for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller andre land Norge har en frihandelsavtale med.

Importører som har søkt om tollnedsettelse via Altinn vil automatisk motta en ny tollnedsettelse. For å hente den nye tillatelsen må brukerne logge seg på det elektroniske systemet for søknader om tollnedsettelse, og hente tillatelsen fra relevant saksnummer. Det er den siste tollnedsettelsen på saken som vil være gyldig fra og med 1. september 2017.

Er det søkt via e-post eller brevpost, vil den nye tollnedsettelsen bli tilsendt per post.

Den nye tillatelsen må benyttes ved fortollinger fra og med 1. september 2017. Den gamle tollnedsettelsen stoppes fra samme tidspunkt.

Nye satser
Tabellen under viser satsene for forrige periode, samt de nye satsene som gjelder fra 1. september 2017 (kr per kg):

 Satser for perioden 1.9.2017–31.8.2018Gjeldende sats for perioden 1.9.2016–31.8.2017
Jordbær2,702,80
Bringebær3,401,21
Solbær3,043,74

Som tabellen viser, er satsene for jordbær og solbær redusert, mens satsen på bringebær øker.

Nye råvaresatser på bær får betydning for to varenummer i tolltariffen
De nye tollsatsene for bær vil også påvirke tollsatsen for varenumrene 04.03.1020 og 21.05.0020 i tolltariffen, der satsen er fastsatt etter standardresepter. Dette er varenummer med fast nedsatt tollsats, så brukerne trenger ikke å søke om tollnedsettelse for å importere – den nye tollsatsen blir automatisk gjeldende når varen deklareres i TVINN.

Kontaktperson