Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om utenlands bearbeiding

Export-Import skilt i landskap, 436x174

Utenlands bearbeiding går ut på at utførte råvarer fra Norge, ikke skal tollbelegges ved gjeninnførsel etter bearbeiding. Det er kun varer som tilføres i utlandet som skal tollbelegges.

Det er viktig at du setter deg inn i forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften), dersom du skal benytte deg av denne ordningen. Skal du bearbeide kjøtt eller meierivarer i utlandet, har du behov for kvote. Råvarene kan ikke sendes ut, før du har fått innvilget tillatelse fra Landbruksdirektoratet.

 • Hva er utenlands bearbeiding?

  Utenlands bearbeiding er en ordning som gir norsk næringsmiddelindustri muligheten til å benytte utenlandske produksjonsanlegg, når tilbudet av dette ikke er tilstrekkelig i Norge.

  Det er flere trinn i utenlands bearbeiding:

  1. Jordbruksvare(r) sendes ut av Norge.
  2. Disse jordbruksvarene benyttes i produksjon av en ferdigvare. Det kan tilsettes nye råvarer.
  3. Ferdigvaren importeres til Norge.

   

  Skal du bearbeide norske jordbruksvarer i utlandet, og importere ferdigvaren til Norge, er det mulig å søke Landbruksdirektoratet om tollnedsettelse. Dersom du får innvilget denne søknaden, vil du ved import kun betale toll for de varene du har tilsatt i utlandet. Når vi snakker om «tillatelse til utenlands bearbeiding» referer vi til en slik tollnedsettelse.

 • Hvordan vurderes søknaden og hva blir tollsatsen?

  Landbruksdirektoratet vurderer om vilkårene i UB-forskriften er oppfylt. I all hovedsak kontrollerer vi følgende:

  • At den innførte varen inneholder mer enn en ubetydelig andel av utførte landbruksvarer.
  • At søknaden stemmer overens med opplysninger gitt fra produsent.
  • At en eventuell tillatelse ikke vil gi vesentlige økonomiske skadevirkninger for norsk landbruk og næringsmiddelindustri.

   

  Tollsatsen fastsettes på bakgrunn av den andelen varer som tilføres utenlands. Hvilket varenummer ferdigvaren klassifiseres under i tolltariffen, har imidlertid betydning for hvordan tollsatsen regnes ut for de tilsatte varene.

  Ved innførsel av en industrielt bearbeidet jordbruksvare (RÅK-vare), fastsettes tollsatsen i samsvar med RÅK-importforskriften. Dette kan du lese mer om under: Om tollnedsettelser for bearbeidede landbruksvarer (RÅK).

  Ved innførsel av andre landbruksvarer enn RÅK-varer, er det de tilførte råvarenes tollsats i tolltariffen som gjelder. Tollsatsen blir beregnet på bakgrunn av prosentvis innhold av de tilførte råvarene i ferdigproduktet, multiplisert med råvarenes tollsats i tolltariffen.

  Innførselen av enkelte varegrupper reguleres gjennom kvoter. Dette gjelder varer som er klassifisert under følgende kapittler i tolltariffen:

  • Kjøtt og spiselig slakteavfall i kapittel 2
  • Melk og meieriprodukter i kapittel 4
  • Bearbeidede produkter av kjøtt og flesk i kapittel 16

   

  Dersom du skal innføre en vare som er klassifisert under et av disse kapitlene, bør du lese mer om kvoter for utenlands bearbeiding under.

 • Kvoter for utenlands bearbeiding

  Dersom du skal gjeninnføre en vare som er klassifisert på et varenummer med kvote, må du først ha kvote. Landbruksdirektoratet fordeler kvotene ved auksjon. Kvotene fordeles hvert tredje år, og kvotene er omsettelige. Det betyr at du kan kjøpe kvote fra andre aktører, dersom du ikke har fått kvote ved auksjon.

  Resultatene fra tidligere auksjoner finner du i auksjonssystemet for tollkvoter. Resultatene ligger under fanen Historikk, og er sortert på hvilket år auksjonene ble gjennomført. Navnet på kvoter for utenlands bearbeiding starter alltid med «UB» eller «Rest UB». Siste runde med 3 års kvoter for utenlands bearbeiding ble gjennomført i 2016. Det ble også fordelt noen restkvoter i 2017 for varer klassifisert under kapittel 16.

 • Hvor lenge kan varene være i utlandet?

  Når du har sendt en vare ut av Norge for bearbeiding, må den gjeninnføres til Norge innen ett år etter utførsel, jf. § 3 i UB-forskriften.