Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Etterregistrer opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd

Trykk på den grønne knappen for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner søknadsskjema.

 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid – 2017

Bønder som har søkt om produksjonstilskudd og tilskudd avløsing ved ferie og fritid tidligere i år kan etterregistrere noen av opplysningene i søknaden. Det må skje innen 10. januar 2018. Disse opplysningene kan registreres:

  • avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember
  • dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember

Du trenger ikke å etterregistrere avløserutgifter dersom foretaket allerede ved utfylling av søknad del 2 (frist 15. oktober) hadde hatt og registrert avløserutgifter som var minst like store som foretaket sitt potensielle tilskuddsgrunnlag.

Mer informasjon om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid finner du her.