Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Søk om produksjons- og avløsertilskudd, regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk

Søk elektronisk, trygt og enkelt! Trykk på den grønne knappen for å bli sendt direkte til søknadssiden i Altinn.

 

    

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato.

Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

 

Fra og med 1. august kan du som gårdbruker søke om regionalt miljøtilskudd.

 Beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag fra og med 1.august.
Søknadsfristene i 2018 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere del 2 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober. Foretak som ikke leverte del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15.mars 2018, eller som vil endre opplysningene i del 1 av søknaden, gis nå mulighet til å levere del 1 av søknaden. Se mer informasjon her.

Del 2 av søknaden gjelder både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon.

Mer informasjon

Mer informasjon om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid, kan du finne på våre nettsider. Spesielt relevant er:

  • Kommentarrundskrivet, som gir deg informasjon om hvordan en skal forstå bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
Informasjon om hvordan du søker finner du her. Her finner du veiledning for hvordan du logger inn i Altinn
På Landbruksdirektoratets nettsider finner du informasjon om ordningen med regionalt miljøtilskudd og lenker til fylkesvise sider om regionale miljøtilskudd.

Alle fylker (unntatt Oslo, Akershus, Nordland og Hedmark) har søknadsfrist 15. oktober.
FylkeSøknadsfrist
Aust-Agder15.10.2018
Buskerud15.10.2018
Finnmark15.10.2018
Hedmark01.10.2018
Hordaland15.10.2018
Møre og Romsdal15.10.2018
Nordland20.08.2018
Oppland15.10.2018
Oslo og Akershus20.10.2018
Rogaland15.10.2018
Sogn og Fjordane15.10.2018
Trøndelag15.10.2018
Telemark15.10.2018
Troms15.10.2018
Vest-Agder15.10.2018
Vestfold15.10.2018
Østfold15.10.2018

Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da reduseres tilskuddet med kr 1000 per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling.

Tilskuddet for søknadsomgangen 2018 utbetales torsdag 14. mars 2019.

Søknaden skal leveres elektronisk. På Landbruksdirektoratets nettsider finner du informasjon om tilskudd til drift av beitelag, søknadsskjema og søknadsfrist i ditt fylke. Kontakt kommunen din om du har spørsmål.