Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Søk om regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk

Søk elektronisk, trygt og enkelt! Trykk på den grønne knappen for å bli sendt direkte til søknadssiden i Altinn.

 

  
Fra og med 1. august kan du som gårdbruker søke om regionalt miljøtilskudd.
 
 
 
Beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag fra og med 1.august.
På Landbruksdirektoratets nettsider finner du informasjon om ordningen med regionalt miljøtilskudd og lenker til fylkesvise sider om regionale miljøtilskudd.Søknaden skal leveres elektronisk. På Landbruksdirektoratets nettsider finner du informasjon om tilskudd til drift av beitelag, søknadsskjema og søknadsfrist i ditt fylke. Kontakt kommunen din om du har spørsmål.
Alle fylker (unntatt Oslo, Akershus, Nordland og Hedmark) har søknadsfrist 15. oktober.Søknadsfristen varierer fra fylke til fylke:
FylkeSøknadsfrist
Aust-Agder15.10.2018
Buskerud15.10.2018
Finnmark15.10.2018
Hedmark01.10.2018
Hordaland15.10.2018
Møre og Romsdal15.10.2018
Nordland20.08.2018
Oppland15.10.2018
Oslo og Akershus20.10.2018
Rogaland15.10.2018
Sogn og Fjordane15.10.2018
Trøndelag15.10.2018
Telemark15.10.2018
Troms15.10.2018
Vest-Agder15.10.2018
Vestfold15.10.2018
Østfold15.10.2018
FylkeSøknadsfrist
Aust-Agder01.11.2018
Buskerud01.11.2018
Finnmark01.11.2018
Hedmark20.10.2018
Hordaland15.11.2018
Møre og Romsdal01.11.2018
Nordland01.11.2018
Oppland01.11.2018
Oslo og Akershus01.11.2018
Rogaland15.11.2018
Sogn og Fjordane10.11.2018
Telemark15.11.2018
Troms01.12.2018
Trøndelag01.11.2018
Vest-Agder01.11.2018
Østfold01.11.2018
Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da reduseres tilskuddet med kr 1000 per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling.
Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da reduseres tilskuddet med kr 1000 per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling.

Tilskuddet for søknadsomgangen 2018 utbetales torsdag 14. mars 2019.

Tilskuddet for søknadsomgangen 2018 utbetales torsdag 14. mars 2019.