Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Leveranser av råvarer fra bonde til matindustri

Statistikken viser mengder av egg, melk, korn, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i løpet av et år. Leverte mengder presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Innenfor hver leveransetype er det mulig å velge alle eller bare noen av underkategoriene.

Statistikken oppdateres årlig. Dette skjer ca. 15. mars, året etter at bonden har levert til industrien. Tallene for kornleveranser oppdateres ca. 1. november.

Datasett fra 2013 og frem er tilgjengelig i formatene XML, JSON(P) og YAML og for komplett nedlasting i CSV på data.norge.no

Grunnlaget for dataene er hentet fra matindustriens pliktige innrapportering til Landbruksdirektoratet av all omsetning av egg, melk, korn og slakt produsert i Norge. Bøndene skal betale omsetningsavgift for å fremme omsetningen av disse vareslagene. De samme leveransedataene brukes også som grunnlag for utbetaling av pristilskudd og innkreving av forskningsavgift.

EggTallene viser antall kilo egg som er levert fra jordbruksforetak til eggpakkeri i løpet av kalenderåret. Dataene inkluderer egg som er solgt direkte fra produsent. Tall for direkte solgte egg kommer først inn i statistikken året etter at salget fant sted.
MelkTallene viser antall liter melk som er levert fra jordbruksforetak til meieri i løpet av kalenderåret. Dataene inkluderer melk som er levert til lokal foredling.
KornTallene viser antall kg korn eller såkorn som er levert fra jordbruksforetak til kornkjøper eller såvareforretning, fra juli i produksjonsåret til juni året etter. Dataene inkluderer leiemalt korn.
SlaktTallene viser antall kilo kjøtt/ull og antall dyr som er levert fra jordbruksforetak til slakteri i løpet av kalenderåret. Dataene inkluderer leieslakt, som er kjøtt bonden tar tilbake til eget bruk.