Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Leveranser av råvarer fra bonde til matindustri

Statistikken viser mengder av egg, melk, korn, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i løpet av et år. Leverte mengder presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Innenfor hver leveransetype er det mulig å velge alle eller bare noen av underkategoriene.

Statistikken oppdateres årlig. Dette skjer ca. 15. mars, året etter at bonden har levert til industrien. Tallene for kornleveranser oppdateres ca. 1. november.

Datasett fra 2013 og frem er tilgjengelig i formatene XML, JSON(P) og YAML og for komplett nedlasting i CSV på data.norge.no

Grunnlaget for dataene er hentet fra matindustriens pliktige innrapportering til Landbruksdirektoratet av all omsetning av egg, melk, korn og slakt produsert i Norge. Bøndene skal betale omsetningsavgift for å fremme omsetningen av disse vareslagene. De samme leveransedataene brukes også som grunnlag for utbetaling av pristilskudd og innkreving av forskningsavgift.

Error occured rendering window "Liste: leveransedata" (key 682) while handling request to site path: /0/leveransedata?id=6093