Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Melkeleveranser

Gå tilbake til oversikt over alle leveranser

Tallene viser antall liter melk levert fra jordbruksforetak til meieri i løpet av kalenderåret. Statistikken inneholder også tall for melk levert til småskala foredling. Tallene for dette er spesifisert i en egen kolonne.

«Produsert totalt» er summen av «Levert til meieri» og «Lokalt foredlet».

Statistikk fra og med 2009 er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider. Landbruksdirektoratet har overført komplette datasett fra  året 2013 til Data.norge.no. (Søk på «Leveranser til meieri»). Fra Data.norge.no kan du laste ned ønskete data i ulike filformat.

OmrådeLeveransetypeProdusert totalt literLevert til meieri literLokalt foredlet liter
VIKNA ALLE 5 638 0525 638 052
OmrådeLeveransetypeProdusert totalt literLevert til meieri literLokalt foredlet liter
VIKNAKUMELK5 638 0525 638 052