Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Arealtilskot

Jorde (Copyright: Colourbox.com)

Føremålet med arealtilskotet er mellom anna å nå målet om eit aktivt jordbruk over heile landet. Tilskotet skal medverke til å styrke og jamne ut inntektene mellom ulike produksjonar og distrikt innanfor planteproduksjon og grovfôrbasert husdyrproduksjon.

Tilskotet blir rekna ut på grunnlag av dekar jordbruksareal i drift, og satsane er differensiert mellom vekstar og distrikt.

Klikk her for meir informasjon og søknadsmateriell. 

 

Kontakt

  • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Elektroniske tjenester