Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Omdisponering av jordbruksareal

Her finner du lenker til tall og statistikk over årlig omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

Moerjordet i Ås kommune, 2009-2012. (Copyright: Oskar Puschmann / NIBIO)

Hvert år omdisponeres store jordbruksarealer til andre formål enn jordbruk. I kommune-stat-rapportering (KOSTRA) rapporterer kommunene årlig inn tall til SSB på dette. Tallene for omdisponering til andre formål enn landbruksproduksjon bygger på vedtatte reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven og enkeltsaker om omdisponering etter jordloven.

 

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, per kommune 

Landbruksdirektoratet har laget en oversikt over dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk, sortert på kommune, for perioden 2007-2016:

Se oversikt over dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk sortert på kommune (PDF)

 

Omdisponering av jordbruksareal, historisk oversikt

Fylkesmannen i Vestfold har laget en interaktiv oversikt der du kan se historiske tall over omdisponering av jordbruksarealer for fylkene rundt Oslofjorden.

Se historiske tall over omdisponering av jordbruksarealer for fylkene rundt Oslofjorden (Excel)

 

Kommune-Stat-Rapportering på landbruksområdet 

Landbruksdirektoratet lager en årlig rapport der vi drøfter årets tall for Kommune-Stat-Rapportering på landbruksområdet (KOSTRA-tall). Rapporten er klar omkring 1. juli hvert år. Rapportene og mer informasjon om KOSTRA er samlet på en egen side.

Gå til Landbruksdirektoratets KOSTRA-side

Se Landbruksdirektoratets drøfting av årets tall for Kommune-Stat-Rapportering på landbruksområdet (KOSTRA-rapporten)