Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Publikasjoner

Her har vi samlet noen jordvernrelaterte publikasjoner.

 

Landbrukets egen nedbygging

I 2019 leverte Landbruksdirektoratet en utredning om hvilke tiltak og virkemidler som kan bidra til å redusere landbrukets egen nedbygging. Rapporten kan leses her: Landbrukets egen nedbygging - Utredning av virkemidler for å redusere nedbyggingen av dyrka og dyrkbar mark

 Landbrukets egen nedbygging

 

Opsjonsavtaler

Landbruksdirektoratets gjennomførte i 2016 en utredning om opsjonsavtaler, der man drøftet juridiske virkemidler som kan begrense og sikre åpenhet om  kjøp av dyrka og dyrkbar jord for utbygging. Utredningen har sin bakgrunn i Stortingets behandlingen av nasjonal jordvernstrategi, der regjeringen ble bedt om å utrede virkemidler for å forsterke jordvernet ytterligere. Rapporten kan leses her: Opsjonavtaler om utbygging av dyrka og dyrkbar jord

 Opsjonsavtaler

 

 

Vernebestemmelser

Landbruksdirektoratet utredet i 2016 mulighetene for å styrke vernebestemmelsene i jordloven. Bakgrunnen for utredningen var Stortingets behandling av nasjonal jordvernstrategi, der Regjeringen ble bedt om å utrede nye mulige tiltak for å nå den fastsatte målsettingen om omdisponering ned mot 4 000 dekar årlig. Rapporten kan leses her: Vernebestemmelsene i jordloven

Vernebestemmelsene

 

 

Leiejord

Landbruksdirektoratet fikk i 2015 et oppdrag om å utrede drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk jordbruk. Arbeidsgruppen vurderte effekten av bruk av leiejord, samt utredet praktiseringen og effekten av driveplikten. Rapporten kan leses her: Leiejord - avgjørende for økt norsk matproduksjon

Leiejord