Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Det har vært rapportert på tema landbruk gjennom KOSTRA siden rapporteringsåret 2005.

Mer informasjon om KOSTRA finnes på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB): http://ssb.no/offentlig-sektor/kostra

For Landbruksdirektoratets rapporter om KOSTRA landbruk, se "Publisering av resultater" nedenfor: