Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

KOSTRA

Jorde (Copyright: Colourbox.com)

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Det har vært rapportert på tema landbruk gjennom KOSTRA siden rapporteringsåret 2005.

Mer informasjon om KOSTRA finnes på nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB).

For Landbruksdirektoratets rapporter om KOSTRA landbruk, se "Publisering av resultater" nedenfor. Se også våre statistikksider.

 

KOSTRA-applikasjonen er oppdatert

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruksdirektoratet oppdatert KOSTRA-applikasjonen i 2018. KOSTRA-applikasjonen er et nyttig verktøy i kommunenes arealrapportering og den nye versjonen kan for første gang benyttes i rapporteringsåret 2019. Den nye KOSTRA-applikasjonen er lagt inn i NIBIOs kartportal, Kilden, og ligger i menyen under «verktøy». NIBIO har informasjon om tjenesten og brukerveiledning på sine sider.