Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fortsatt mindre omdisponering av dyrka mark

KOSTRA-tallene for 2019 viser at nedbyggingen av dyrka mark ligger godt under jordvernmålet, for tredje året på rad. Samtidig øker godkjente arealer for nydyrking, som i de tre foregående årene.

Truet-dyrka-mark 674x279

 

KOSTRA-tallene (Kommune-Stat-Rapportering) viser at 3 617 dekar dyrka jord ble vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk i 2019, godt under jordvernmålet på omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord. Det nedbygges mest i pressområdene Rogaland, Trøndelag og Akershus/Oslo, og store deler av arealene går til veibygging og andre samferdselstiltak.

Arealet som er godkjent for nydyrking er det høyeste siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005, og var på ca. 28 100 dekar i 2019. Det er Trøndelag, Hedmark og Møre og Romsdal som har den største andelen av godkjente areal for nydyrking.

Les mer om KOSTRA tallene for landbrukssektoren på Landbruks- og matdepartementets nettsider.

Les KOSTRA Landbruk-rapporten her.

Kontaktperson

Mer om temaet