Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Drenering med Rådahlshjul (Copyright: Atle Hauge, NIBIO)

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.


Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Løsningen er tilgjengelig fra 9. februar 2019.