Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Drenering av jordbruksjord

Drenering med Rådahlshjul (Copyright: Atle Hauge, NIBIO)

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.