Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering

Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar.

Steinsletta i Buskerud (Copyright: Fylkesmannen i Rogaland)

Steinsletta i Buskerud. Foto: Nono Dimby, Fylkesmannen i Rogaland


Landbruksdirektoratet har ansvar for om lag 40 spesialutviklede systemer og tjenester. Gjennom en fireårsperiode for digitalisering arbeider vi med å forenkle systemene slik at det går raskere å søke om tilskudd samtidig som at saksbehandlingen blir kortet ned.
 
Fra 11.februar trenger du ikke lengre å sende papirsøknad til kommunen når du søker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Det samme gjelder tilskudd til drenering av jordbruksjord. Ved å logge deg inn via Altinn kommer du til søknadsskjemaet, og her kan du hente opp veiledning og forklaringer dersom det trengs.

 Det nye systemet sørger for rask og sikker søknadsbehandling. Når saken er ferdigbehandlet i kommunen kommer svaret i foretakets innboks i Altinn eller til Sikker Digital Post. Hvis du ikke har digital postkasse kommer svaret som brev i posten.

Har du spørsmål om søknad om tilskudd til SMIL eller tilskudd til drenering av jordbruksjord, ta kontakt med kommunen din. Det er kommunen som setter søknadsfrist.

Les mer om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Store ordninger som for eksempel Produksjonstilskudd, skogordninger og tilskudd innen de regionale miljøprogrammene har tilbudt digitale løsninger i flere år. I tillegg til de to ordningene som har fått nye, digitale løsninger denne uka har følgende ordninger nylig blitt digitale:

 • Klima- og miljøprogrammet – tilskudd til fylkesvise prosjekter
 • Husdyrgjødsel til Biogass
 • Klima- og miljøprogrammet (KMP) - tilskudd til nasjonale prosjekter
 • Økologisk landbruk – tilskudd til nasjonale prosjekter
 • Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler – tilskudd til nasjonale prosjekter
 • Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL
 • Tilskudd til genressurstiltak
 • Tilskudd til landbruksvikar

I løpet av 2019 og 2020 kommer disse ordningene til å følge etter:

 • Reisetilskudd ved syke- og inseminasjonsbesøk
 • Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket (2020)
 • Tilskudd til verdensarvområdene (2020)
 • Forskningsmidler, tilskudd til utredning
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder (2020)
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
 • Kompensasjon for beitenekt
 • Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak reindriften

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet