Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Større oppmerksomhet på drenering som klima- og miljøtiltak

I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å øke tilskuddssatsen for drenering til 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per meter for enkeltgrøfter. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Nye satser dreneringstiltak Foto: Atle HaugeRådahlshjulet har stor kapasitet i arbeidet med å grøfte (Foto: Atle Hauge)

Drenering er prioritert som klima- og miljøtiltak i årets jordbruksoppgjør
God dreneringstilstand i jorda reduserer tap til luft og vann og øker produktiviteten av arealene. I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å prioritere midler til drenering gjennom å doble tilskuddssatsene. For systematisk drenering er ny sats 2 000 kroner per dekar.  Satsen for enkeltgrøfter er 30 kroner per løpemeter grøft.

Endringene gjelder for søknader som sendes inn etter 1. juli 2017.

Søknad om tilskudd til drenering
Det kan søkes om tilskudd til drenering på tidligere drenert jord. På planerte arealer kan det gis tilskudd selv om jorda ikke tidligere er drenert. Ordningen omfatter både systematisk drenering og enkeltgrøfter etter behov, profilering og omgraving.

Ved søknad om tilskudd skal det være en plan for tiltaket med kart og beskrivelser. Skjemaer for søknad, plan og miljøvurdering finnes på vår nettside. Søknaden skal sendes til kommunen. Det kan ikke gis tilskudd dersom tiltaket er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.

Faglig veiledning og annen informasjon om ordningen
Les mer om tilskudd til drenering på Landbruksdirektoratets nettsider
. Der finner du også lenker til publikasjoner og nettsider under faglig veiledning.

 

 

 

 

 


 


Kontaktperson

Mer om temaet