Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

6,8 mill kroner til genressurstiltak i 2018

Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 6,8 millioner kroner til 66 prosjekter som skal ivareta genressurser for bevaringsverdige husdyrraser, kulturplanter og skogtrær i Norge.

Dølafe (Copyright: NIBIO)

For å tilpasse matproduksjonen til nye behov, sikre biologisk mangfold og matsikkerhet, er det avgjørende å ta vare på genetiske ressurser og sikre en god forvaltning av disse. Genressursene kan spille en viktig rolle i å tilpasse landbruket til klimaendringene.

De som fikk tilskudd i 2018
81 prosjekter søkte om tilskudd, av disse fikk 66 bevilget støtte. Det er stor variasjon i prosjekter; blant annet driftsstøtte til genbank for verpehøns, bevaringsbesetninger av smålensgås, norsk hvit gås og grå trøndersau. Klonarkiv for bevaringsverdige planter og drift og aktiviteter hos avls- og raselag for storfe, sau og kanin.

Det er også gitt tilskudd til et antall prosjekter, som spenner fra utstilling av bevaringsverdige norske husdyrraser på Bygdø kongsgård, til genetiske undersøkelser av villeple på Jomfruland.

Se liste over prosjekter som har fått tilskudd i 2018 for planter, husdyr og skog.

Nasjonal strategi for genetiske ressurser
Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å utarbeide et utkast til nasjonal strategi for bevaring av genetiske ressurser for mat og landbruk. Strategien skal leveres 1. mars 2019 og vil involvere NIBIO og andre relevante aktører.

Faktaboks: Landbruksdirektoratet forvalter ordningen om tilskudd til genressurstiltak til husdyr, planter og skogtrær. Formålet med tilskuddet er å bidra til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge. En ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær trådte i kraft 1. januar 2018.

Les mer om tilskudd til genressurstiltak på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktperson

Mer om temaet