Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fra miljøplan til miljøkrav

Våronn (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Forskrift om miljøplan er avviklet fra 2015. Formålet med miljøplanen er videreført gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), forskrift om gjødslingsplanlegging og forskrift om plantevernmidler.

Regelverk som stiller miljøkrav

Etter at krav til miljøplan ble avviklet fra 2015, er miljøkrav og regler for miljøhensyn videreført gjennom eksisterende regelverk for jordbruket.

Sentrale miljøkrav for å ivareta biologisk mangfold og kulturminner, godt vannmiljø og trygg mat, er videreført gjennom eget regelverk. Her gjelder bestemmelser blant annet etter naturmangfoldloven, kulturminneloven, forurensningsloven, jordlova og matloven. Dette gjelder for eksempel regelverk om gjødsling og bruk av plantevernmidler.

Utover slikt generelt regelverk stilles det også miljøvilkår for å motta tilskudd i jordbruket. Tilskuddsmottakere må blant annet:

-          ivareta vegetasjonssoner mot vann

-          unngå inngrep i kulturlandskapet

-          dokumentere bruken av plantevernmidler

-          gjennomføre gjødslingsplan

Du finner krav vedrørende vegetasjonssoner, kulturlandskapet og plantevernmidler i §§ 4 og 11 i forskrift om produksjonstilskudd med utfyllende informasjon i rundskriv og veiledning. Les om krav til gjødslingsplan i § 3 i forskrift om gjødslingsplanlegging med utfyllende informasjon i rundskriv.

Dette er en del av nasjonalt miljøprogram. Vi har virkemidler både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Du finner mer informasjon om ordningene ved å følge lenkene i høyre margen på denne siden.

  • KSL-systemets miljøkrav

    iljøplan omfattet krav om kartfesting av miljømessige forhold på eiendommen, og egenkontroll av miljøkrav med bruk av miljøplanens sjekkliste. Både kartfesting og egenkontroll er videreført i næringens eget KSL-system. Dette er et godt egnet verktøy for å gjennomgå kravene som gjelder.

    Ved å benytte systemet finner du ut om miljøkravene er oppfylt eller om du må ta grep for å imøtekomme dem.